Ορθόδοξο Χριστιανικό Ιστολόγιο
ΔΡΟΜΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Περιεχόμενα:
 • Καλλιέργεια Αρετών - "Μείζων πασῶν ἀρετῶν ἡ διάκρισις"
 • Η αρετή της Ταπείνωσης (αντί του πάθους της Υπερηφάνειας)
 • Η αρετή της Ελεημοσύνης (αντί του πάθους της Φιλαργυρίας)
 • Η αρετή της Νηστείας (αντί του πάθους της Γαστριμαργίας)
 • Η αρετή της Σωφροσύνης (αντί του πάθους της Πορνείας)
 • Η αρετή της Αγάπης (αντί του πάθους του Φθόνου)
 • Η αρετή της Μακροθυμίας (αντί του πάθους της Οργής)
 • Η αρετή της Προσευχής (αντί του πάθους της Ακηδίας)  
 • Διάφορες άλλες Αρετές   
----------------------------------------------------------------------------------------

Όπως είπαμε και στην ενότητα "Ξερίζωμα - Εξάλειψη Παθών" ο Χριστιανός διανύει καθημερινά έναν πόλεμο ενάντια στα Πάθη του, τα αρνητικά εκείνα γνωρίσματα της ψυχής που οδηγούν τον άνθρωπο στην αμαρτία και στην απώλεια της σωτηρίας του εν ημέρα κρίσης.
Σκοπός του Χριστιανού στον πόλεμο αυτό είναι η αντικατάσταση αυτών των Παθών με τις αντίστοιχες Χριστιανικές Αρετές, οι οποίες σώζουν τον άνθρωπο και τον οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού.
Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στις βασικές αρετές που πρέπει να επιδιώκει ο Χριστιανός για να αποκτήσει.
  
Η αρετή της Διάκρισης
 
 "Μείζων πασῶν ἀρετῶν ἡ διάκρισις"

Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με την αρετή της «Διάκρισης», διότι σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας μας είναι αυτή που στηρίζει όλες τις άλλες αρετές για να είναι τελικά ωφέλιμες για τον πιστό Χριστιανό.
 
Ο Άγιος Αντώνιος θεωρούσε τη Διάκριση βασίλισσα όλων των αρετών, διότι διαφυλάττει τον μοναχό αβλαβή από τα δίχτυα και την απάτη του διαβόλου. Όσες αρετές και αν έχουμε, αν πρώτα δεν έχουμε την αρετή της διάκρισης, τότε κινδυνεύουμε να χάσουμε τα πάντα.

Τί είναι όμως η διάκριση;
«Διάκριση» είναι η ικανότητα κάποιου να ξεχωρίζει, να διακρίνει το σωστό από το λάθος, το καλό από το κακό, το θέλημα του Θεού από το θέλημα του διαβόλου. Είναι «μείζων αρετή» γιατί στη ζωή του Χριστιανού δεν υπάρχουν πάντα συγκεκριμένοι κανόνες για κάθε περίπτωση, ή κάποιες φορές η απόλυτη εφαρμογή ενός ηθικού κανόνα σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να συγκρούεται με κάποιον άλλο κανόνα, επομένως ο Χριστιανός πρέπει να έχει την ικανότητα να διακρίνει κάθε φορά τί θα πρέπει να πράξει που να είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού.

Η τακτική του διαβόλου για να μας αποσπάσει από το θέλημα του Θεού και το σωστό δρόμο για τη σωτηρία της ψυχής μας, είναι να μας ρίξει είτε εξ' αριστερών, απευθείας δηλαδή στην αμαρτία, είτε εκ δεξιών, ωθώντας μας δηλαδή στην υπέρμετρη εφαρμογή, άνευ διάκρισης, κάποιων εντολών του Θεού σε σημείο όμως που να παραβαίνουμε κάποια άλλη εντολή του Θεού χωρίς να το καταλαβαίνουμε και κατά συνέπεια να μην εκτελούμε συνολικά το θέλημα του Θεού και να χάνουμε έτσι τη σωτηρία μας.

Για παράδειγμα ο υπέρμετρος ζήλος για κάποια αρετή στην οποία εξασκούμαστε, όπως αυτή της νηστείας ή της ελεημοσύνης, όταν γίνεται χωρίς διάκριση μπορεί να μας οδηγήσει στην υπερηφάνεια, χάνοντας την αρετή της ταπείνωσης, άρα από τη μία εκτελούμε το θέλημα του Θεού, από την άλλη όμως το αναιρούμε.

Εκ δεξιών φυσικά είναι η νηστεία, είναι δηλαδή κάτι καλό και θεάρεστο, είναι αρετή, γι αυτό και ο διάβολος, έχοντας δει οτι δεν μπορεί να μας ρίξει απευθείας στην αμαρτία εξ΄αριστερών, αφού μας βλέπει οτι αγωνιζόμαστε πνευματικά, προσπαθεί να μας ρίξει εκ δεξιών. Αρπάζει λοιπόν την αρετή της νηστείας που βλέπει οτι την εξασκούμε και μας ωθεί όλο και πιο πολύ σε αυτήν, με πονηριά όμως, προσπαθώντας να μας ξυπνήσει μέσα μας το πάθος της υπερηφάνειας (κολακεύοντάς μας ψιθυριστά στο αυτί για το μεγάλο και ωραίο αγώνα της νηστείας που κάνουμε), ώστε εξασκούμενοι στη μια αρετή να χάσουμε την άλλη την αρετή, αυτή της ταπείνωσης, που είναι μάλιστα και κορυφαία αρετή, άρα τελικά να μην έχουμε κάνει τίποτα και να χάσουμε την ψυχή μας.

Αντίστοιχα πάλι, για παράδειγμα, είναι όταν θέλει ένα γονέας να βοηθήσει πνευματικά το παιδί του, όπου κάνοντάς το αυτό, που είναι καλό και θεάρεστο μεν και υποχρέωση των γονέων, μπορεί να πέσει όμως στο αμάρτημα της άδικης κατάκρισης, ή της σκληροκαρδίας και ότι κάνει να μην το κάνει με αγάπη και φιλευσπλαχνία, όπως είναι ο Θεός Πατέρας μας, αλλά με αδικαιολόγητη αυστηρότητα, χωρίς συγχωρητικότητα κι έτσι να χάνεται ότι καλό έγινε. Και όλα αυτά γιατι δεν υπήρχε διάκριση.

Μένοντας λίγο παραπάνω στο παράδειγμα αυτό, να πούμε οτι χάνουμε τα πάντα, διότι όσα καλά και να κάνει κάποιος στα παιδιά του, ή στον πλησίον του γενικότερα, αν δεν έχει αγάπη και συγχωρητικότητα όμοια με αυτή του Θεού Πατέρα μας, τότε πώς θέλουμε εμάς να μας συγχωρήσει ο Θεός, όταν εμείς δεν συγχωρούμε τους άλλους;  Αφού όπως λέμε στο "Πάτερ ημών": "...καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν..." δηλαδή: "Θεέ Πατέρα μας....συγχώρεσε τις αμαρτίες μας όπως και εμείς συγχωρούμε τις αδικίες που μας κάνουν οι άλλοι..." Δηλαδή ζητάμε από το Θεό να μας συγχωρέσει, όπως ακριβώς και εμείς (ὡς καὶ ἡμεῖς) συγχωρούμε τους άλλους".
Να μην ξεχνάμε επίσης τα λόγια του Χριστού μας:
"ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν" (Κατά Ματθαίον κεφ.7, στ.2)
δηλαδή "με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε"

Η διάκριση λοιπόν προηγείται κάθε άλλης αρετής, διότι μας εξασφαλίζει την ταυτόχρονη τήρηση όλων των εντολών του Θεού  και την εφαρμογή όλων των άλλων αρετών. Μπορούμε να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα της από τα λόγια του Αδελφόθεου Ιάκωβου στην Καινή Διαθήκη, ο οποίος μας λέει:
"ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονε πάντων ἔνοχος."  (Επιστολή Ιακώβου, κεφ.2, στ.10)
δηλαδή "εκείνος που θα τηρήσει όλες τις διατάξεις του νόμου και παραβεί μία εντολή, είναι ένοχος παραβάσεως όλων των εντολών".

Άρα δηλαδή όσο και να αγωνιζόμαστε πνευματικά, αν δεν έχουμε διάκριση και παραβούμε ακόμη και μέσα από αυτόν τον καλό μας αγώνα μια εντολή του Θεού, έχουμε χάσει όλο τον αγώνα μας.

Και όπως επίσης μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στις αρετές που μπορεί να έχει κάποιος, ο οποίος όμως δεν έχει την μεγάλη αρετή της αγάπης :
"καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι."
(Προς Κορινθίους Ά, κεφ.13, στ.3) 
δηλαδή: "κι αν ακόμη μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτε δεν με ωφελεί."

Γι αυτό λοιπόν σε όλα τα καλά χρειάζεται η διάκριση, ώστε κάνοντας το καλό, ενδύοντας μια αρετή δηλαδή, να μην χάσουμε κάποια άλλη κι έτσι να χαθούμε ολοκληρωτικά. Πολλοί άνθρωποι, που αγωνίζονται πνευματικά αλλά δεν έχουν διάκριση πέφτουν σε πλάνη, θεωρώντας τον εαυτό τους οτι βαδίζει στο δρόμο του Θεού, χωρίς να καταλαβαίνουν όμως τα τραγικά λάθη που κάνουν.

Η διάκριση λοιπόν είναι το φως, το χάρισμα που πρέπει να έχει στην ψυχή του ο Χριστιανός για να μπορεί να ερευνά τις σκέψεις, τις επιθυμίες και τις πράξεις του, ώστε να τις διαχωρίζει και να καταλαβαίνει τί είναι αρεστό από το Θεό, οπότε και αυτό να πράττει. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνεται ο άνθρωπος και απαλλάσσεται από το ενδεχόμενο της πλάνης. Χωρίς λοιπόν τη διάκριση, καμιά αρετή δεν μπορεί να καλλιεργηθεί σωστά και με ασφάλεια και αν υπάρχει δεν είναι βέβαιο οτι θα διατηρηθεί.
Η διάκριση λοιπόν είναι η γεννήτρια και ο φύλακας όλων των αρετών, είναι το χάρισμα που συγκρατεί την ισορροπία στη ζωή του Χριστιανού.

Μερικά γνωρίσματα του ανθρώπου που έχει διάκριση είναι:
 • γνωρίζει αν και πότε θα πρέπει να μιλήσει, τί λόγια θα πει και για ποιό λόγο και  πόσο θα μιλήσει
 • γνωρίζει καλά τη σιωπή, ως αποτέλεσμα της ησυχίας που αισθάνεται κανείς κοντά στο Θεό, την οποία και ο ίδιος αισθάνεται και βιώνει
 • ενδιαφέρεται για τον αδελφό του και τη σωτηρία της ψυχής του, χωρίς όμως να τον φορτώνει με δυσβάσταχτο φορτίο
 • είναι άνθρωπος σεμνός, χαμογελαστός αλλά με μετρημένη όμως διάθεση για αστεία
 • ο λόγος του, η ματιά του και γενικά το ύφος του εκπέμπουν την αγάπη, την ειρήνη, την ελπίδα και τη διάθεση επικοινωνίας με τους συνανθρώπους του
 • βιώνει την αλήθεια στη ζωή του, απωθώντας κάθε τι ψεύτικο και γενικά το ψέμα από τη ζωή του
 • δεν είναι υπερήφανος και εγωιστής, οπότε και έλκει τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του
Αντίθετα αυτός που δεν έχει διάκριση μπορεί να οδηγηθεί σε καταστάσεις και πάθη που ποικίλλουν ανά περίπτωση, μερικά εκ των οποίων είναι:
 • υπερβολή σε όσα πράττει ο ίδιος και ζητάει από τους άλλους
 • φανατισμό στα πιστεύω και στις αντιλήψεις του
 • εύκολη και άδικη κατάκριση προς τον πλησίον του
 • δειλία και απόσυρση με φόβο από το δρόμο του Θεού
 • βραδύτητα πνεύματος, έναντι της οξυδέρκειας
 • εμμονή σε καταστάσεις και πράξεις
 • στείρα ζωή χωρίς καρπούς
 • μνησικακία προς τους συνανθρώπους του
Η διάκριση λοιπόν είναι ο οφθαλμός της ψυχής που φωτίζει το Χριστιανό, σε κάθε θέμα της ζωής του, να διακρίνει τις πράξεις εκείνες που είναι σύμφωνες πάντα με το θέλημα του Θεού.


Φυσικά είναι δύσκολο, ειδικά πρωτοεισερχόμενοι στον πνευματικό αγώνα, να αποκτήσουμε την αρετή της διάκρισης.
Τί μπορούμε όμως να κάνουμε; Ας έχουμε υπόψη τα εξής:

* Καταρχήν να μην έχουμε εμπιστοσύνη στο θέλημά μας και στη γνώμη μας, αλλά να συμβουλευόμαστε τον Πνευματικό μας (ως έμπειρος και διακριτικός που πρέπει να είναι) για ότι καλό θέλουμε να κάνουμε, για όποιαν αρετή εξασκούμαστε, οπότε να μας συμβουλεύει ανάλογα, ώστε κάνοντας αυτό το καλό να μπορούμε σιγά σιγά να έχουμε τη διάκριση για να μην παραβαίνουμε παράλληλα κάποια άλλη εντολή του Θεού.
 
* Προϋπόθεση για το προηγούμενο όμως και γενικά προϋπόθεση για την αρετή της διάκρισης είναι να έχουμε ταπείνωση, αυτή την μεγάλη αρετή, η οποία βοηθάει στην απόκτηση και κάθε άλλης αρετής. Διότι ο εγωιστής άνθρωπος, αφενός πιστεύει πεισματικά και εγωιστικά στη γνώμη του, οπότε δύσκολα ζητάει τη γνώμη άλλων και αφετέρου επειδή δύσκολα συγχωρεί άρα δύσκολα μπορεί και να διακρίνει το καλό από το κακό.
Με την ταπείνωση λοιπόν μπορούμε να λάβουμε και το χάρισμα της διάκρισης, διότι ας μην ξεχνάμε οτι: 

"ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν"
(Επιστολή Ιακώβου κεφ.4, στ.6)
δηλαδή "Ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους, ενώ αντίθετα στους ταπεινούς δίδει τη Χάρη Του" 

Η αρετή της διάκρισης λοιπόν, σαν χάρισμα που είναι, πως μπορεί να δοθεί από το Θεό στον εγωιστή και στον υπερήφανο, που λόγω του εγωισμού του δεν θέλει να λάβει καμία συμβουλή από πουθενά; Για να ακούσει κάποιος τον άλλον άνθρωπο πρέπει μέσα του να είναι καθαρός, να μην έχει εμμονή στη γνώμη του εγωιστικά, να είναι δηλαδή ταπεινός.
Έχει συμβεί να πληροφορήσει ο Θεός ταπεινό άνθρωπο απλά και μόνο επειδή ήταν ταπεινός. Αναφέρεται η εξής σχετική ιστορία στο "Γεροντικό", όπου ένας γέροντας ζητούσε από Θεό να του δώσει πληροφορία για μια απορία που είχε σε ένα θέμα, οπότε και νήστευε, αγρυπνούσε προσευχόμενος, μέχρι σωματικής εξαντλήσεως χωρίς καμία όμως απάντηση από το Θεό, οπότε στο τέλος όταν είδε οτι δεν γινόταν αλλιώς, αποφάσισε να πάει να ρωτήσει το γείτονά του για το θέμα που τον απασχολούσε και τότε, μόλις ξεκίνησε για να πάει, ο Θεός τον πληροφόρησε για το θέμα του. Όταν λοιπόν ταπεινώθηκε, πηγαίνοντας να ρωτήσει τον άλλο, τότε ακριβώς ελεήθηκε από το Θεό, τότε ενήργησε η Χάρη του Αγίου Πνεύματος. 

* Επίσης θα παρακαλούμε το Θεό να μας χαρίζει τη διάκριση με την προσευχή μας, όπως και κάθε τι άλλο στη ζωή μας φυσικά. Θα Τον παρακαλούμε να μας φωτίζει κάθε φορά που έχουμε να πάρουμε μια απόφαση, προκειμένου να μην παραβούμε το θέλημά Του. Θα πρέπει βέβαια να γνωρίζουμε οτι θέλημα του Θεού μπορεί να είναι και η δοκιμασία που τυχόν θα επιτρέψει να περάσουμε, για τη διαπαιδαγώγηση της ψυχής μας, αν ο Θεός έτσι το έχει ορίσει οτι είναι τελικά συμφέρον για εμάς.

* Πρακτικά τώρα, όπως θα ακούσουμε και παρακάτω στην ομιλία του, τον π. Αθανάσιο Σεβ. Μητροπολίτη Λεμεσού να μας λέει, μπορούμε να καταλάβουμε στην καθημερινή μας ζωή αν βαδίζουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, από τους "καρπούς" μας. Διότι όπως είπε και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αναφερόμενους στους ψευδοπροφήτες:

"ἀπὸ τῶν καρπν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ. οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν." 
(Κατά Ματθαίον κεφ.7, στ.16-17)
δηλαδή: "από τους καρπούς τους θα τους καταλάβετε - μήπως τρυγούν ποτέ από τα αγκάθια σταφύλια, ή από τα τριβόλια σύκα; Έτσι και κάθε δένδρο αγαθό και ήμερο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το σάπιο δένδρο κάνει καρπούς επιβλαβείς. Δεν είναι δυνατό ποτέ δένδρο ήμερο να βγάλει επιβλαβείς καρπούς, ούτε σάπιο να βγάλει καλούς"

Μας λέει δηλαδή ο Χριστός οτι όταν θέλουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα μας, θα το καταλάβουμε από τους καρπούς μας.
Το θέλημα του Θεού λοιπόν, που είναι πάντα το αγαθό και το καλό, γεννά μέσα στην καρδιά μας αντίστοιχους καρπούς. Εάν μέσα στην ψυχή μας δηλαδή έχουμε αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστη, εγκράτεια κλπ, όλα αυτά δηλαδή που είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος, τότε υπάρχει μια εγγύηση οτι βαδίζουμε τη μέση και βασιλική οδό.
Εάν όμως μέσα στην καρδιά μας υπάρχει σύγχυση, σκοτάδι, πονηρία, έχθρα, κακία, ιδιοτέλεια και άλλα τέτοια σκοτεινά πάθη, τότε είναι φανερό οτι οι καρποί αυτοί δεν είναι από το Θεό, επομένως δεν χρειάζεται να ψάχνουμε άλλο, διότι δεν ακολουθούμε το θέλημα Του. Διότι σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν το Άγιο Πνεύμα να δημιουργήσει σύγχυση και ταραχή της καρδιάς όταν είναι παρόν.

* Επίσης στον πνευματικό μας αγώνα, όπως μας λέει και στην ομιλία του ο π. Αθανάσιος, να μην ξεχνάμε τα λόγια των Αγίων Πατέρων μας που λένε οτι: "τά ἄκρα τῶν δαιμόνων εἰσίν", δηλαδή να μη φτάνουμε στα άκρα, διότι αυτό είναι εκ των διαμόνων, δεν πρέπει δηλαδή να έχουμε "ούτε υπερβολή, ούτε έλλειψη". Πρέπει δηλαδή και να αγωνιζόμαστε, αλλά να μην δοκιμάζουμε πράγματα υπεράνω των δυνάμεων μας. Διότι όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους:

"Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην ὑμῖν λαλῆσαι ὡς πνευματικοῖς, ἀλλ᾿ ὡς σαρκικοῖς, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ. γάλα ὑμᾶς ἐπότισα καὶ οὐ βρῶμα. οὔπω γὰρ ἠδύνασθε. ἀλλ᾿ οὔτε ἔτι νῦν δύνασθε..."
(Προς Κορινθίους Α', κεφ.3, στ.1-2)
δηλαδή: "κι εγώ αδελφοί, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω, να σας διδάξω, σαν σε ανθρώπους ώριμους πνευματικά, αλλά σαν σε ανθρώπους που έχουν ακόμη το σαρκικό φρόνημα, σαν σε νήπια στην πίστη του Χριστού. Σας έθρεψα με γάλα, όχι με στερεή τροφή., γιατι δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχθείτε"

"Γάλα" εννοεί ο Απόστολος τις απλές και εύκολες Χριστιανικές αλήθειες. Δεν τους έδωσε δηλαδή πνευματική τροφή ισχυρή, γιατι τα πνευματικά τους μέτρα δεν ήταν κατάλληλα για να τη δεχθούν.
Στον πνευματικό μας αγώνα λοιπόν, που με μεγάλη διάθεση πιθανόν να ξεκινήσαμε, πρέπει να προσέχουμε να μην φθάνουμε σε υπερβολές, όντας αρχάριοι, διότι δεν μπορούμε να έχουμε τη διάκριση ώστε να μην βρεθούμε ακόμη και σε αρρωστημένες καταστάσεις. Εδώ έχει μεγάλη σημασία η εμπειρία και η διάκριση του Πνευματικού μας στον οποίο, όπως προείπαμε, θα πρέπει να καταφύγουμε και να συμβουλευτούμε.

Αλλά ας ακούσουμε τον π. Αθανάσιο, Σεβ. Μητροπολίτη Λεμεσού Κύπρου να μας μιλάει για την αρετή της διάκρισης: 
Πηγή αποσπάσματος ομιλίας: κανάλι youtube εδώ  - Εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός ΛΥΧΝΟΣ της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών - Ομιλία που δόθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πατρών. (Η ομιλία αναμεταδίδεται σε ενσωματωμένο παράθυρο απευθείας από την πηγή της)

 _____________________________________________________________________________
Επιμέλεια κειμένου: Ορθόδοξο Χριστιανικό Ιστολόγιο Δρόμος Ορθοδοξίας
Βοηθητικές πηγές - Βιβλιογραφία: εδώ
Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΙΡΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
Όλοι δίνουμε Ομολογία και θα δώσουμε εν ημέρα κρίσεως για το τι πράττουμε σήμερα.
Οικουμενισμός
Γρηγορείτε, Μετανοείτε, Προσεύχεσθε

Οικουμενισμός και συμπροσευχές με αιρετικούς
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ - ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

Προσευχητάριο (ΔΩΡΕΑΝ)

Στον Πνευματικό μας αγώνα το κυριότερο είναι η καθημερινή μας διαρκής Προσευχή.
Στο ιστολόγιό μας επιμεληθήκαμε το παρόν Προσευχητάριο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι εξής προσευχές:
Πρωϊνή Προσευχή, Προσευχή φαγητού, Βραδυνή Προσευχή (Απόδειπνο και Χαιρετισμοί Παναγίας), Προσευχή της Θείας Μετάληψης, Παράκληση προς την Παναγία
ΔΩΡΕΑΝ
για κατέβασμα σε pdf.
Κάντε κλικ στην εικόνα.

Αγία Γραφή

Η Αγία Γραφή είναι το κορυφαίο βιβλίο που οφείλει να μελετάει κάθε Χριστιανός, πριν από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο και μάλιστα διαρκώς, διότι απλά είναι ο Λόγος του ίδιου του Θεού. Η μελέτη ειδικά της Καινής Διαθήκης, μέσα και από ερμηνείες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, είναι μια διαδικασία επαναλαμβανόμενη στη ζωή του Χριστιανού, όπως επαναλαμβάνονται και τα αναγνώσματα στις Ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Αγιολόγιο Έτους

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι πιο δημοφιλέστεροι Άγιοι της Εκκλησίας μας, συμπεριλαμβανομένων των Αγίων Αρχαγγέλων, αλλά και άλλων Αγίων που δεν είναι τόσο ευρέως γνωστοί, ταξινομημένοι ανά χρονολογική σειρά εορτής ανά μήνα, καθώς και ανά αλφαβητική σειρά ονομασίας.
Για κάθε Άγιο υπάρχει η σχετική εκκλησιαστική εικόνα και σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται σύντομα και ο βίος τους. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Άλλα βιβλία για μελέτη

Αν βρισκόμαστε στην αρχή του πνευματικού μας αγώνα, καλό είναι η επιλογή των βιβλίων που θα διαβάσουμε να γίνει πρώτα από τον Πνευματικό μας Πατέρα. Όμως ποτέ δεν γνωρίζουμε το σχέδιο του Θεού και το πώς Εκείνος θα ζεστάνει την καρδιά μας για να τον πλησιάσουμε περισσότερο. Στην ενότητα αυτή υπάρχουν διάφορες πηγές όπου μπορεί κάποιος να αναζητήσει χριστιανικά βιβλία για να διαβάσει απευθείας στο διαδίκτυο, αλλά και αλλού. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ομιλίες - Κηρύγματα

O Κύριός μας Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε τον προφορικό Του Λόγο για να διδάξει το Ευαγγέλιο στον κόσμο.
Πέραν λοιπόν της μελέτης των συγγραμάτων, είναι πολύ μεταδοτικό να ακούμε και πνευματικές ομιλίες ανθρώπων, είτε κληρικών, είτε καταξιωμένων Θεολόγων. Στην ενότητα αυτή υπάρχουν ενδεικτικές ιστοσελίδες για απευθείας ακρόαση, ή και κατέβασμα ηχητικών αρχείων ορθόδοξων ομιλιών.
Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ωφέλιμες ταινίες

Στην ενότητα αυτή έχουμε κάνει μια πολύ περιορισμένη επιλογή ωφέλιμων ταινιών-βίντεο, ως έναν πρώτο προβληματισμό για κάποια θέματα που σχετίζονται με την ορθόδοξη πνευματική ζωή, όπως η πίστη, η προσευχή, η ταπείνωση κλπ, αλλά και αφηγηματικές ταινίες με κατανυκτικό περιεχόμενο.
Οι περισσότερες από τις ταινίες είναι μικρού μήκους, με πολύ καλή σκηνοθεσία και παρακολουθούνται ευχάριστα. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ιερές Μητροπόλεις

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των Ιερών Μητροπόλεων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Οι Μητροπόλεις είναι ταξινομημένες σε αναλυτικό κατάλογο με παραπομπές στις ιστοσελίδες αυτών (όπου υπάρχουν), σε ψηφιακά αρχεία ομιλιών και κηρυγμάτων, ηλεκτρονικά εκκλησιαστικά περιοδικά, καθώς και ραδιοφωνικούς και άλλους σταθμούς, για όσες μητροπόλεις διαθέτουν.
Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ιερές Μονές

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν σύνδεσμοι για πρόσβαση σε ιστοσελίδες με Ιερές Μονές (Μοναστήρια).
Κάντε κλικ στην εικόνα.

Νηστείες Έτους

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε επακριβώς τις Νηστείες που έχει ορίσει η Εκκλησία μας καθόλο το έτος, εδώ και αιώνες, για να διαισθανθούμε την οικονομία που θα κάνει ειδικά για εμάς ο Πνευματικός μας Πατέρας. Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις νηστείες ανά κατηγορία βάση τροφών, ημερολογιακά ανά είδος νηστείας και κατάλυσης, ανά ημέρα εβδομάδος και ανά περίοδο Νηστειών (Χριστούγεννα, Μ.Τεσσαρακοστή κλπ). Κάντε κλικ στην εικόνα.

Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο (ΔΩΡΕΑΝ)

Η επιμέλεια και δημι- ουργία του παρόντος Εκκλησιαστικού Ημερο- λογίου του 2016 έγινε αποκλειστικά από το ιστολόγιό μας και διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ για κατέβασμα σε pdf. Περιλαμβάνονται και οι Νηστείες (με διαφορετικά χρώματα ανά είδος), καθώς και ευρετήριο Αναγνωσμάτων των Κυριακών και Μεγάλων Εορτών. Στην ίδια ενότητα υπάρχει και ημερήσιο Αγιολόγιο ακινήτων εορτών με Bίους Αγίων, διασυνδεδεμένο με εξωτερική πηγή. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ιερές Αγρυπνίες

Η συμμετοχή του Χριστιανού σε νυχτερι- νές αγρυπνίες αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία διότι, οι εκκλησιαστικές Ακολουθίες γίνονται περισσότερο κατανυκτικές, κάτι που βοηθάει την Προσευχή. Στην ενότητα αυτή γίνεται αναμετάδοση από το ιστολόγιο agrypnies.blogspot.gr των νυχτερινών ακολουθιών που πραγματοποιούνται σε ενορίες και μοναστήρια με πληροφορίες, χάρτες, τηλέφωνα Ιερών Ναών κλπ.
Κάντε κλικ στην εικόνα.
ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ DNA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)

Οι Πρόδρομοι του Αντιχρίστου, με τη ΝΕΑ και ΚΡΥΦΗ ακόμη στο ευρύ κοινό, τεχνολογία εγγραφής ψηφιακών δεδομένων στο ανθρώπινο DNA, δοκιμάζουν ήδη το σφράγισμα πάνω στο σώμα κατά την ιριδοσκόπηση, παλαμοσκόπηση και δακτυλοσκόπηση που απαιτείται για τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, που ήδη ξεκίνησε σε μετανάστες, ενώ σχεδιάζουν σύντομα την υποχρεωτική εφαρμογή σε όλους τους Έλληνες.
Το θέμα δεν είναι αν θα γίνει εν αγνοία μας (στην αρχή), είτε εν γνώση μας (στη συνέχεια) - το θέμα είναι οτι ο σοφός Χριστιανός διαβλέπει την ΠΑΓΙΔΑ του διαβόλου και την αποφεύγει με τη Χάρη του Θεού.

O Άγιος Παΐσιος είχε γράψει στο ιδιόχειρο σημείωμά του οτι το σφράγισμα θα γίνει με ακτίνες λέιζερ, που σημαίνει δηλαδή οτι ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ το γνωστό σε όλους ηλεκτρονικό τσιπάκι (που εμφυτεύεται κάτω από το δέρμα), το οποίο είναι πλάνη του διαβόλου προς τους ανθρώπους, ώστε αναμένοντας να δουν το τσιπάκι στο χέρι, ή στο μέτωπο, ως το σφράγισμα, τελικά ο αντίχριστος και οι πρόδρομοί του θα τους σφραγίσουν στο DNA, πάνω στο ανθρώπινο σώμα, με ακτίνες λέιζερ.
(ακολουθεί παρακάτω απόσπασμα από το ιδιόχειρο σημείωμα του Αγ. Παϊσίου)
ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ;
ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ:
Η Ιριδοσκόπηση (η αποτύπωση της ίριδας του ματιού δηλαδή, που είναι μοναδική σε κάθε άνθρωπο), όπως και ή Παλαμοσκόπηση (μοναδική διάταξη των αιμοφόρων αγγείων της παλάμης σε κάθε άνθρωπο) καθώς και η Δακτυλοσκόπηση, θα λειτουργεί για κάθε άνθρωπο ως ένα ηλεκτρονικό αρχείο σαν
USERNAME
Κι επειδή ένα username δεν είναι ασφαλές από μόνο του, διότι αντιγράφεται, γι αυτό χρειάζεται και ένα
PASSWORD
Αυτό λοιπόν το Password θα είναι το Νούμερο που θα χαραχτεί στο DNA, δηλαδή πάνω στον κυτταρικό ιστό, σε ανθρώπινο οστό δηλαδή, ή αλλού, ώστε να γίνεται η επαλήθευση, δηλαδή
USERNAME
(θα είναι το ηλεκτρονικό αρχείο της ιριδοσκόπησης, παλαμοσκόπησης, ή δακτυλοσκόπησης) και
PASSWORD
(το χάραγμα της Αποκάλυψης,
το 1 νούμερο πάνω στο ανθρώπινο DNA)
Στη βάση αυτής της λογικής λειτουργούν και οι σημερινές κάρτες τραπεζών που μας έχουν επιβάλει να έχουμε, δηλαδή η κάρτα λειτουργεί ως το username (το όνομα του χρήστη δηλαδή) ενώ το PIN είναι το Password, ο κωδικός δηλαδή.
Αυτά τα 2 θα γίνονται αυτόματα μελλοντικά μέσω της ιριδοσκόπησης, παλαμοσκόπης ή δακτυλοσκόπησης.

Θα επαληθευτούν όμως τελικά οι Προφητείες οτι δεν θα προλάβουν να φέρουν ως υποχρεωτική τη ΝΕΑ Ηλεκτρονική Ταυτότητα, γιατί θα ξεσπάσει πόλεμος (παγκόσμιος);
Εξαρτάται από τη μετάνοιά μας.
Ξεκίνα και αύξησε τον Πνευματικό σου Αγώνα ΤΩΡΑ.
Μην αμελείς τον τακτικό Εκκλησιασμό κάθε Κυριακή, τη συχνή Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ DNA,
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ - Αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων στο DNA και η νέα Hλεκτρονική Tαυτότητα


Γέροντας Γαβριήλ
ο Αγιορείτης

"Όσοι αρχιερείς, ή πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι αγωνίζονται πυρετωδώς να ενώσουν την Εκκλησία μας με τον Πάπα, ομοιάζουν κατά πάντα και είναι ομοιότροποι με τον Άννα και τον Καϊάφα και εν ημέρα κρίσεως, με τα αρχιερατικά τους διαβήματα, θα κοσμούν τα φρικτότερα και τα κεντρικότερα μέρη της κολάσεως... Είναι ευκολότερο να βαπτίσεις το σατανά παρά να συνετίσεις τον Πάπα."

ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ:
ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ
ΑΚΥΡΩΝΕΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ
 ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΜΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ
 Η ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΛΑΔΗ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ
ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ.

Δεν υπάρχουν όμως "ετερόδοξοι",
είτε ορθόδοξοι θα είναι, είτε αιρετικοί.
Δεν ονομάζουμε Εκκλησία κανέναν άλλον πλην της Μίας Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού - αυτό λέει το Σύμβολο της Πίστεώς μας.
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ
Aποκαλυπτική ενημέρωση (22-2-17) από το Δημοσιογράφο και Θεολόγο (εκδότη της Εφημερίδας "Στύλος της Ορθοδοξίας") κ. Διονύση Μακρή
. Καλεσμένος και ομιλητής ήταν ο αρχιμανδρίτης πατήρ Παύλος Δημητρακόπουλος (Υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς).

ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ, ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ,

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

Oι Έμφυλες ταυτότητες στην Αυστραλία ξεσηκώνουν γονείς.

save_from_safe_schools_01.png
"Σώστε μας από το ασφαλές σχολείο" !
Φαίνεται καθαρά ότι η προσπάθεια επιβολής των απόψεων στην Ελλάδα με τις "έμφυλες ταυτότητες" και το LGBTI lifestyle, έχει κοινό διεθνές κέντρο εκκίνησης με τεράστια χρηματικά ποσά να δίνονται για το σκοπό αυτό διεθνώς. Στην Αυστραλία το όλο project ενδύεται και την προβιά του anti-bullying στο σχολικό περιβάλλον με τον παραπλανητικό τίτλο "Safe School - Aσφαλές Σχολείο" και σχεδιάζεται να εφαρμοστεί από το έτος 2018.
Γονείς ξεσηκώνονται γι΄ αυτήν την αυθαίρετη ιδεολογική επιβολή στις τρυφερές παιδικές συνειδήσεις, διοργανώνοντας ηλεκτρονική εκστρατεία διαμαρτυρίας.
Το μεταφρασμένο κείμενο:
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ,
Ο ορισμός του θεσμού γάμου βρίσκεται σήμερα υπό απειλή.
Με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος ο ορισμός του θεσμού γάμου στην Αυστραλία, έχει διατηρηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή αναλλοίωτος. Εντούτοις, είναι ζωτικής σημασίας να βρισκόμαστε σε αδιάκοπη προσπάθεια και συνεχή επαγρύπνηση.
Σήμερα στις 4.00 μμ θα συνεδριάσει το Φιλελεύθερο Κόμμα για να αποφασίσει για το μέλλον του θεσμού του γάμου. Για αυτό το λόγο ζητώ από εσάς να προσεύχεσθε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και να παρακαλείτε τον Κύριο μας Ιησούν Χριστόν να φωτίσει τους πολιτικούς μας να διατηρήσουν αναλλοίωτο τον ορισμό του θεσμού του γάμου.
Επίσης, είναι επιτακτική ανάγκη να αποστείλετε στους κατά τόπους εκλεγμένους Βουλευτές και Γερουσιαστές σας ηλεκτρονική αλληλογραφία ζητώντας από αυτούς να διατηρήσουν το αυθεντικό νόημα του θεσμού του γάμου. Για το σκοπό αυτό, αντιγράψετε και επικολλήστε τον παρακάτω σύνδεσμο στο φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε και ακολουθείστε τις εντολές.
Υπογράψτε τη σχετική αίτηση για τη διακοπή του προγράμματος Safe Schools.
Επιπλέον, σας προτρέπω να υπογράψετε το «ΣΗΜΕΡΑ», μια αίτηση που ζητά την άμεση απόσυρση του προγράμματος ‘Safe’ Schools από όλα τα σχολεία. Το ‘Safe’ Schools είναι ένα πρόγραμμα που διαφημίζεται ως ένα πρόγραμμα κατά του σχολικού εκφοβισμού που όμως στην πραγματικότητα είναι πρόγραμμα προώθησης της σεξουαλικής και εμφυλικής ποικιλομορφίας. Το πρόγραμμα αυτό αξιώνει από όλα τα παιδιά όχι μόνο να αποδέχονται αλλά και να υιοθετούν τον ΛΟΑΤΚΙ τρόπο ζωής.
Η Κυβέρνηση Daniel Andrews της Βικτόρια, έχει ανακοινώσει ότι θα καταστήσει το πρόγραμμα αυτό υποχρεωτικό για όλα τα σχολεία μέσα στο 2018!
Για αυτό σας παροτρύνω να υπογράψετε την αίτηση «TODAY» ζητώντας την κατάργηση του προγράμματος 'Safe' Schools.