Ορθόδοξο Χριστιανικό Ιστολόγιο
ΔΡΟΜΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Αγαπητοί αναγνώστες, εάν η περιήγησή σας στο ιστολόγιό μας
ξεκινάει από αυτή τη σελίδα, σας προτρέπουμε να διαβάσετε επίσης τα εξής: α) την Αρχική σελίδα  β) Ποιοί είμαστε - Όροι χρήσης

  (Σχετικά με την παρούσα ενότητα)


Ο Χριστιανός, εκτός από τον κατά σάρκα πατέρα του, οφείλει να έχει και τον Πνευματικό του Πατέρα, εάν θέλει να προχωράει συνειδητά στο δρόμο του Χριστού με σιγουριά και ασφάλεια, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. 
Πνευματικός Πατέρας είναι εκείνος ο Ιερέας που οδηγάει το Χριστιανό στην ενσυνείδητη πίστη και τον κατευθύνει στη συνεπή χριστιανική ζωή.

Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια ο Πνευματικός Πατέρας για κάποιον Χριστιανό ήταν ο εκκλησιαστικός ποιμένας που τον κατηχούσε και τον βάπτιζε στη συνέχεια, μιας και το βάπτισμα γινόταν σε μεγάλη ηλικία τότε.
Σήμερα ο Πνευματικός Πατέρας του Χριστιανού είναι σπάνιο να είναι ο ίδιος αυτός Ιερέας που τον βάπτισε στη νηπιακή του ηλικία.

Ο Μέγας Βασίλειος λέει οτι το έργο του Πνευματικού Πατέρα είναι η επιμέλεια των ψυχών αίματι Χριστού εξηγορασμένων, οτι ο Πνευματικός Πατέρας είναι ο οδηγός στην εν Χριστώ ζωή, που βοηθάει το πνευματικό του παιδί να αποκτήσει την εν Χριστώ υγεία, δηλαδή τη ζωντανή πίστη και σταθερή πνευματική ζωή.

Όμως ο Πνευματικός Πατέρας για να χειραγωγήσει άλλους στη χριστιανική ζωή θα πρέπει να τη ζει πρώτα ο ίδιος, διότι όπως προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο:

"...τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνεία."
(Προς Τιμόθεον Α' Επιστολή κεφ. 4, στ.12)
δηλαδή "να γίνεις τύπος και παράδειγμα των πιστών στο λόγο σου, στη συναναστροφή σου με τους άλλους ανθρώπους, στην αγάπη που θα δείχνεις προς τους άλλους, στην πνευματική ζωή, στη φωτισμένη πίστη, στην αγνότητα και καθαρότητα της ζωής σου"

Για το λόγο αυτό ο Χριστιανός, λένε οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, οφείλει να δείχνει το ίδιο ενδιαφερον για την επιλογή του Πνευματικού του Πατέρα, όπως ακριβώς θέλει να επιλέγει και τον καλύτερο γιατρό για την ασθένεια του σώματός του.

Αυτό βέβαια δε σημαίνει οτι θα πρέπει κάποιος να αλλάζει διαρκώς Πνευματικούς πηγαίνοντας από τον έναν τον άλλο μέχρι να βρει τον καλύτερο.


Τα γνωρίσματα του Πνευματικού:

Θεμελιώδη γνωρίσματα του Πνευματικού πρέπει να είναι η διορατικότητα και η διάκριση, καθώς και η αγάπη.

Διορατικότητα και διάκριση για να μπορεί να διεισδύει στα μυστικά της καρδιάς του πνευματικού του παιδιού και να καταλαβαίνει τα κρυφά βάθη που ο ίδιος ο Χριστιανός δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει. Η δύναμη αυτή είναι πνευματική και όχι φυσική, αλλά δεν είναι και κάποιο είδος μαντείας, αλλά αποτέλεσμα της Χάρης του Θεού που έχει ο Πνευματικός αυτός, κάτι που προϋποθέτει τη συνεχή προσευχή και τον ασκητικό του αγώνα. Η διάκριση επίσης προϋποθέτει την καθαρότητα της καρδιάς και είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος.

Το εξίσου σημαντικό χάρισμα του Πνευματικού Πατέρα είναι η αγάπη, η ικανότητα δηλαδή να αγαπά τους άλλους και να αισθάνεται τα βάσανα και τους πειρασμούς των άλλων σαν να ήταν δικά του.
Η αγάπη, κατά τους Άγιους Πατέρες είναι το θεμέλιο της πνευματικής πατρότητας, διότι όπως αναφέρεται και στην 'Α Ιωάννου επιστολή:
"ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν" (Α΄ Ιωάννου κεφ. 4, στ.8)
άρα όπως και ο Θεός Πατέρας μας είναι αγάπη (δηλαδή γεμάτος ευσπλαχνία και συγχωρητικότητα) έτσι και ο Πνευματικός μας Πατέρας θα πρέπει να έχει αυτή την αγάπη προς τα πνευματικά του παιδιά.
 
Και αν καμιά φορά ο Θεός Πατέρας μας επιτρέπει να περάσουμε κάποιες θλίψεις από αγάπη προς εμάς για τη διαπαιδαγώγηση της ψυχής μας, έτσι και εμείς οφείλουμε να δεχόμαστε τις συμβουλές του Πνευματικού μας και τον κανόνα ενδεχομένως που θα μας ορίσει (κανόνα εννοούμε κάποιες πράξεις και ενέργειες που θα μας προτρέψει να κάνουμε, ή να μην κάνουμε, για τη θεραπεία κάποιου πάθους μας, ή για την πνευματική μας ανύψωση γενικότερα) χωρίς γογγυσμό, αλλά να τις θεωρήσουμε ως αποτέλεσμα της αγάπης του προς εμάς.
 
Ακόμη όμως και στην σπάνια περίπτωση να σφάλει ο Πνευματικός μας στον κανόνα που τυχόν θα μας βάλει, ή στις συμβουλές που θα μας δώσει, οφείλουμε να γνωρίζουμε οτι εάν εμείς κάνουμε υπακοή και ταπεινωθούμε ακολουθώντας τον κανόνα αυτόν, ο Χριστός θα το οδηγήσει προς τον συμφέρον τελικά της ψυχής μας, ακριβώς λόγω της ταπείνωσής μας και της καλής μας προαίρεσης στην υπακοή. 

Αλλά ας ακούσουμε καλύτερα τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη (1749-1809), μία από τις σημαντικότερες ασκητικές μορφές της σύγχρονης ορθόδοξης χριστιανικής πίστης να μας μιλάει (μέσα από το έργο "Εξομολογητάριον") για τα γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένας Πνευματικός. Ο Πνευματικός μας λέει:
"πρέπει να έχει μια εξαίρετη και διαφορετική αρετή και αγιότητα από τους άλλους ανθρώπους και από αυτούς ακόμη τους συνιερείς του, από τους οποίους πρόκειται να εκλεγεί και να έχει γιατρεμένα και νικημένα τα πάθη του, να έχει διαφορετική αγιότητα από τους άλλους, διότι αυτός που θα γίνει Πνευματικός, πρέπει να ζει μια ζωή πνευματική, κυβερνώμενος με τη χάρη και διάκριση του Αγίου Πνεύματος, αν θέλει να έχει το όνομα του Πνευματικού αληθινό και σύμφωνο με το πράγμα."
(Εξομολογητάριον κεφ. Α': "Τί πρέπει να έχει κάποιος πριν να γίνει Πνευματικός", σελ.15)
και συνεχίζει στο ίδιο βιβλίο, αναφέροντας τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου ο οποίος λέει οτι
"Αυτός που δεν ζει σύμφωνα με το νόμο της σάρκας, αλλά οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού και είναι υιός του Θεού και γίνεται σύμμορφος με την εικόνα του Θεού, Πνευματικός ονομάζεται - Κεφ. κε' των περί του Αγίου Πνεύματος" (σελ.16)

Αναφερόμενος επίσης ο Άγιος Νικόδημος στα λόγια του Θείου Γρηγόριου του Σιναΐτη συνεχίζει παρακάτω και λέει : 
"Δεν μπορούν όλοι να καθοδηγήσουν και άλλους, αλλά μόνο εκείνοι, στους οποίους δόθηκε η θεία διάκριση, κατά τον Απόστολο Διάκριση πνευμάτων, είναι αυτή που ξεχωρίζει το χειρότερο από το καλύτερο με τη μάχαιρα του λόγου - Σελ 923 της Φιλοκαλίας" (σελ. 16)

Σχολιάζοντας επίσης το λόγο του Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, μας λέει: 
"και γενικά, πρώτα πρέπει εσύ να έχεις και ύστερα να μεταδίδεις και στους άλλους. «Διότι η μετοχή προηγείται της μεταδόσεως», όπως λέει ο Αρεοπαγίτης Διονύσιος (Εκκλ. Ιεραρχ. κεφ.γ'). Και τελευταίο, διότι εσύ πρόκειται να είσαι ο τύπος και το παράδειγμα κάθε καλού και αρετής, μπροστά στους οφθαλμούς των πνευματικών σου τέκνων και αν εσύ, για παράδειγμα, νηστεύεις, θα νηστέψουν και αυτά, αν εσύ ταπεινώνεσαι, θα ταπεινώνονται και αυτά και για να μιλήσω περιληπτικά, αν εσύ ζεις σεμνά και σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού, έτσι παρακινούνται και ζουν και αυτά."  (σελ. 17)
 
Αναφέρει επίσης τα λόγια του Αγίου Μελετίου του Ομολογητή, ο οποίος λέει οτι
"δεν πρέπει οι εμπαθείς να ηγεμονεύουν και να οικονομούν ψυχές. Όπως ακριβώς δεν μπορεί το λιοντάρι να βόσκει τα πρόβατα. Όπως ακριβώς δεν είναι σωστό η όρνιθα να ποιμαίνει την Κερδώ, έτσι δεν πρέπει οι εμπαθείς να ηγούνται των ψυχών, τις οποίες θα πρέπει να τις οδηγήσουν στον Θεό λυτρωμένες από τα πάθη - (Βαθμ. ροα')" (Σελ 18)

Άλλα γνωρίσματα του Πνευματικού Πατέρα, σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη (Εξομολογητάριον κεφ. Β' και Γ'), πρέπει να είναι η γνώση των Θείων Γραφών, των Δογμάτων και των Ιερών Κανόνων. Πρέπει δηλαδή ο Πνευματικός όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: "να έχει μια διαφορετική γνώση και εμπειρία στην Παλαιά και νέα Γραφή, στα δόγματα της πίστεως, τα περιεχόμενα στο Πιστεύω, ιδιαιτέρως όμως και προπάντων σε όλους τους αποστολικούς, συνοδικούς και Πατερικούς Κανόνες, που περιέχονται στην βίβλο...στη μελέτη των οποίων πρέπει να ασχολείται νύκτα και μέρα"
(Εξομολογητάριον κεφ. Β': "Η γνώση του Πνευματικού", σελ.21)
και επίσης αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος, οτι:
"όπως ο ιατρός πρέπει να ξέρει ποιές είναι οι ασθένειες του σώματος για να τις γιατρεύει, έτσι και αυτός που πρόκειται να γίνει Πνευματικός πρέπει να γνωρίζει ποιές είναι οι ασθένειες της ψυχής, δηλαδή οι αμαρτίες, για να ξέρει και να τις ιατρεύει." (σελ. 22)

Βλέπουμε εδώ δηλαδή τη συσχέτιση ακριβως που κάνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μεταξύ καλού Πνευματικού και καλού Ιατρού, όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Παρόμοια μας μιλάει και σε άλλο σημείο λέγοντας:
"πρώτα ερεύνησε και μάθε ποιός είναι ο πιο έμπειρος Πνευματικός από τους άλλους, διότι λέει ο Μέγας Βασίλειος (όρος κατ΄Επιτομήν σκθ'), όπως τα πάθη και τις πληγές του σώματος δεν τις δείχνουν οι άνθρωποι στον καθένα, αλλά στους έμπειρους ιατρούς, που ξέρουν να τις θεραπεύουν, έτσι και τα αμαρτήματα πρέπει να φανερώνονται, όχι στον τυχόντα, αλλά σε εκείνους που μπορούν να τα θεραπεύσουν. Η εξαγόρευση των αμαρτημάτων αυτό το λόγο έχει, που έχει η επίδειξη των σωματικών παθών, Όπως λοιπόν τα πάθη του σώματος οι άνθρωποι δεν τα αποκαλύπτουν σε όλους, στους τυχόντες, αλλά σε όσους έχουν πείρα της θεραπείας τους, έτσι και η εξαγόρευση των αμαρτημάτων πρέπει να γίνεται σε όσους μπορούν να θεραπεύουν, σύμφωνα με το γραμμένο "Εμείς οι δυνατοί πρέπει να ανεχώμαστε τις αδυναμίες των άλλων" (Ρωμ. 15,1), δηλαδή να τα θεραπεύσετε με την επιμέλεια." (Εξομολογητάριον, σελ. 246)

Σύμφωνα λοιπόν με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του Πνευματικού, διότι βέβαια ούτε μόνοι πρέπει να μείνουμε, κινδυνεύοντας στην περίπτωση αυτή να γίνουμε έρμαιο του πονηρού διαβόλου, ο οποίος μπορεί να μας οδηγήσει στο να χάσουμε την ψυχή μας, αλλά ούτε πάλι αντί για τον καλό ποιμένα να ακολουθήσουμε κάποιον "άπειρο γιατρό", διότι και τότε είναι βέβαιο οτι θα υποστούμε πνευματική βλάβη ή θα παραμένουμε διαρκώς αθεράπευτοι.
Να μην ξεχνάμε όμως οτι αν και η επιλογή είναι δική μας και αποτελεί δικαίωμά μας, παρόλα αυτά η ανεύρεση έμπειρου πνευματικού αποτελεί τελικά ένα δώρο του Θεού και μάλιστα μεγάλο δώρο, το οποίο θα ζητήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας στην προσευχή μας προς το Θεό.
Γι αυτό και ο Αγ. Συμεών συμβουλεύει να παρακαλέσουμε εκτενώς το Θεό όπως μας δείξει τον άνθρωπο που θα μας ποιμάνει καλώς και στον οποίο πρέπει να υπακούσουμε στα λεγόμενά του.

Το Ιερό Μυστήριο της Εξομολόγησης και ο Πνευματικός μας:

Στον Πνευματικό μας οδηγούμαστε και για το Ιερό Μυστήριο της Εξομολόγησης, προκειμένου να είναι το ίδιο πρόσωπο που γνωρίζει πλήρως όλη μας τη ζωή, τις κρυφές και φανερές μας πλευρές, ώστε να μπορεί κατόπιν να μας συμβουλέψει καλύτερα.
Και ενώ κατά το Ιερό Μυστήριο της Εξομολόγησης γίνεται στην ουσία η απαρίθμηση των αμαρτημάτων μας ενώπιον του Ιερέα, με συντριβή καρδίας και μετάνοια, ζητώντας τη συγχώρεση αυτών, η  πνευματική καθοδήγηση και συμβουλευτική διαπαιδαγώγηση που γίνεται στη συνέχεια ή κατά τη διάρκεια της Εξομολόγησης είναι διαφορετική κατάσταση από την Εξομολόγηση.
Αυτό που γίνεται συνήθως σήμερα είναι η ταυτόχρονη Εξομολόγηση και η συμβουλευτική πνευματική καθοδήγηση και κατήχηση, ενώ στην ουσία το Μυστήριο της Εξομολόγησης περιλαμβάνει μόνο την απαρίθμηση των αμαρτημάτων μας και τη συγχώρηση αυτών.
Ο πιστός θα πρέπει να έχει επίγνωση αυτών των δύο διαφορετικών καταστάσεων και να τις διαχωρίζει, χωρίς να επιβαρύνει χρονικά κάποιες φορές τον Πνευματικό του για θέματα που δεν άπτονται των αμαρτημάτων που μόλις εξομολογήθηκε, ταλαιπωρώντας επιπροσθέτως και τους υπόλοιπους Χριστιανούς που περιμένουν τη σειρά τους για να εξομολογηθούν.

Η ανταπόκριση του πνευματικού τέκνου προς τον Πνευματικό του Πατέρα:

Τέλος να σημειώσουμε τα εξής, σχετικά με την ανταπόκριση μας ως πνευματικά τέκνα απέναντι προς τον Πνευματικό μας Πατέρα, οτι:
  • - ανταποκρινόμαστε στην αγάπη που μας δείχνει και τις φροντίδες που καταβάλει ο Πνευματικός μας προς εμάς. Η αγάπη αυτή εκφράζεται κυρίως ως πίστη, ως εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.
  • - ως συνέχεια της αγάπης αυτής ακολουθούμε χωρίς δισταγμό και εσωτερική αμφισβήτηση τα όσα ο Πνευματικός μας συμβουλεύει, ή στον κανόνα τον οποίο ενδεχομένως θα μας βάλει  - κάνουμε υπακοή δηλαδή σε αυτόν.
  • - εξομολογούμαστε τα πάντα σε αυτόν με εμπιστοσύνη, όχι μόνο όσα κακά πράττουμε, ή καλά που δεν πράττουμε αλλά και όσα σκεφτόμαστε, όλους τους λογισμούς μας δηλαδή. Τίποτε κρυφό δεν πρέπει να έχουμε από τον Πνευματικό μας, διότι οφείλουμε να γνωρίζουμε οτι μόνο με ταπείνωση και απόλυτη ειλικρίνεια συγχωρούνται τα αμαρτήματά μας από το Θεό.
  • - δεν επιτρέπεται να έχουμε ταυτόχρονα δύο ή περισσότερους Πνευματικούς, παρά μόνο έναν, καθώς η εξομολόγηση πρέπει να γίνεται διαρκώς και κανονικά στον ίδιο πάντοτε Ιερέα και όχι να προστρέχουμε στον έναν να λέμε τα μισά και στον άλλον τα υπόλοιπα. Να μην ξεχνάμε επίσης, όπως λένε οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, οτι εάν εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και εν γνώση μας δεν αναφέραμε μία, τότε μένουν όλες ασυγχώρητες από το Θεό.
  • - εάν για κάποιο σοβαρό λόγο θελήσουμε να μεταβούμε σε άλλον Πνευματικό, να αλλάξουμε Πνευματικό δηλαδή, τότε πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε την ευλογία από τον προηγούμενο Πνευματικό μας για την κίνησή μας αυτή. Ποτέ δεν αλλάζουμε Πνευματικό χωρίς να ενημερώσουμε τον προηγούμενο και να μας ευλογήσει για αυτό.

Πρακτικοί τρόποι ανεύρεσης του Πνευματικού:

Παραθέτουμε παρακάτω την άποψή μας για τους πρακτικούς τρόπους για να βρει ένας Χριστιανός τον κατάλληλο Πνευματικό και είναι οι εξής:

> Να προσευχηθεί στο Θεό για να του φανερώσει Αυτός τον Πνευματικό που θα πρέπει να έχει. Διότι όπως είπαμε, τα πάντα στη ζωή μας είναι δώρο Θεού, πόσο μάλλον η πρώτη μας κίνηση στον πνευματικό μας αγώνα, που είναι η εύρεση του Πνευματικού μας. Θα παρακαλέσουμε λοιπόν το Θεό με θερμή προσευχή και ο Θεός θα φροντίσει, αρκεί να έχουμε πίστη και υπομονή. Αυτή την προσευχή την παραβλέπουν πολλοί Χριστιανοί, αν και είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση για τη σωστή επιλογή του Πνευματικού.

> Να διερευνήσει, ρωτώντας άλλους Χριστιανούς και ιδιαιτέρως άλλα πνευματικά παιδιά του συγκεκριμένου Πνευματικού για τη βοήθεια που αποκόμισαν από αυτόν, εφόσον βέβαια οι Χριστιανοί αυτοί είναι ενσυνείδητα μέσα στον πνευματικό αγώνα (κάτι που μπορεί κανείς να διαισθανθεί από τη συναναστροφή με τους Χριστιανούς αυτούς) και δεν είναι απλά χλιαροί Χριστιανοί που από συνήθεια ή για τον τύπο έχουν και κάποιο Πνευματικό.
Βέβαια με την απειρία του πρωτοεισερχόμενου στον πνευματικό αγώνα Χριστιανού, ίσως είναι δύσκολο και αυτό ακόμη για να το πράξει, οπότε ένας εύκολος δρόμος είναι:

> Να  απευθυνθεί στην Ενορία που υπάγεται ο Χριστιανός, με βάση την κατοικία στην οποία διαμένει, στην πιο γειτονική του συνήθως Εκκλησία και να ξεκινήσει από εκεί.

Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε οτι δεν είναι όλοι οι Ιερείς παράλληλα και Πνευματικοί (Εξομολόγοι), παρά μόνο όσοι έχουν λάβει την ειδική ευλογία για το σκοπό αυτό από τον εκάστοτε Επίσκοπο. _____________________________________________________________________________
Επιμέλεια κειμένου: Ορθόδοξο Χριστιανικό Ιστολόγιο Δρόμος Ορθοδοξίας
Βοηθητικές πηγές - Βιβλιογραφία: εδώ
Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΙΡΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
Όλοι δίνουμε Ομολογία και θα δώσουμε εν ημέρα κρίσεως για το τι πράττουμε σήμερα.
Οικουμενισμός
Γρηγορείτε, Μετανοείτε, Προσεύχεσθε

Οικουμενισμός και συμπροσευχές με αιρετικούς
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ - ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

Προσευχητάριο (ΔΩΡΕΑΝ)

Στον Πνευματικό μας αγώνα το κυριότερο είναι η καθημερινή μας διαρκής Προσευχή.
Στο ιστολόγιό μας επιμεληθήκαμε το παρόν Προσευχητάριο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι εξής προσευχές:
Πρωϊνή Προσευχή, Προσευχή φαγητού, Βραδυνή Προσευχή (Απόδειπνο και Χαιρετισμοί Παναγίας), Προσευχή της Θείας Μετάληψης, Παράκληση προς την Παναγία
ΔΩΡΕΑΝ
για κατέβασμα σε pdf.
Κάντε κλικ στην εικόνα.

Αγία Γραφή

Η Αγία Γραφή είναι το κορυφαίο βιβλίο που οφείλει να μελετάει κάθε Χριστιανός, πριν από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο και μάλιστα διαρκώς, διότι απλά είναι ο Λόγος του ίδιου του Θεού. Η μελέτη ειδικά της Καινής Διαθήκης, μέσα και από ερμηνείες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, είναι μια διαδικασία επαναλαμβανόμενη στη ζωή του Χριστιανού, όπως επαναλαμβάνονται και τα αναγνώσματα στις Ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Αγιολόγιο Έτους

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι πιο δημοφιλέστεροι Άγιοι της Εκκλησίας μας, συμπεριλαμβανομένων των Αγίων Αρχαγγέλων, αλλά και άλλων Αγίων που δεν είναι τόσο ευρέως γνωστοί, ταξινομημένοι ανά χρονολογική σειρά εορτής ανά μήνα, καθώς και ανά αλφαβητική σειρά ονομασίας.
Για κάθε Άγιο υπάρχει η σχετική εκκλησιαστική εικόνα και σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται σύντομα και ο βίος τους. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Άλλα βιβλία για μελέτη

Αν βρισκόμαστε στην αρχή του πνευματικού μας αγώνα, καλό είναι η επιλογή των βιβλίων που θα διαβάσουμε να γίνει πρώτα από τον Πνευματικό μας Πατέρα. Όμως ποτέ δεν γνωρίζουμε το σχέδιο του Θεού και το πώς Εκείνος θα ζεστάνει την καρδιά μας για να τον πλησιάσουμε περισσότερο. Στην ενότητα αυτή υπάρχουν διάφορες πηγές όπου μπορεί κάποιος να αναζητήσει χριστιανικά βιβλία για να διαβάσει απευθείας στο διαδίκτυο, αλλά και αλλού. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ομιλίες - Κηρύγματα

O Κύριός μας Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε τον προφορικό Του Λόγο για να διδάξει το Ευαγγέλιο στον κόσμο.
Πέραν λοιπόν της μελέτης των συγγραμάτων, είναι πολύ μεταδοτικό να ακούμε και πνευματικές ομιλίες ανθρώπων, είτε κληρικών, είτε καταξιωμένων Θεολόγων. Στην ενότητα αυτή υπάρχουν ενδεικτικές ιστοσελίδες για απευθείας ακρόαση, ή και κατέβασμα ηχητικών αρχείων ορθόδοξων ομιλιών.
Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ωφέλιμες ταινίες

Στην ενότητα αυτή έχουμε κάνει μια πολύ περιορισμένη επιλογή ωφέλιμων ταινιών-βίντεο, ως έναν πρώτο προβληματισμό για κάποια θέματα που σχετίζονται με την ορθόδοξη πνευματική ζωή, όπως η πίστη, η προσευχή, η ταπείνωση κλπ, αλλά και αφηγηματικές ταινίες με κατανυκτικό περιεχόμενο.
Οι περισσότερες από τις ταινίες είναι μικρού μήκους, με πολύ καλή σκηνοθεσία και παρακολουθούνται ευχάριστα. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ιερές Μητροπόλεις

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των Ιερών Μητροπόλεων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Οι Μητροπόλεις είναι ταξινομημένες σε αναλυτικό κατάλογο με παραπομπές στις ιστοσελίδες αυτών (όπου υπάρχουν), σε ψηφιακά αρχεία ομιλιών και κηρυγμάτων, ηλεκτρονικά εκκλησιαστικά περιοδικά, καθώς και ραδιοφωνικούς και άλλους σταθμούς, για όσες μητροπόλεις διαθέτουν.
Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ιερές Μονές

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν σύνδεσμοι για πρόσβαση σε ιστοσελίδες με Ιερές Μονές (Μοναστήρια).
Κάντε κλικ στην εικόνα.

Νηστείες Έτους

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε επακριβώς τις Νηστείες που έχει ορίσει η Εκκλησία μας καθόλο το έτος, εδώ και αιώνες, για να διαισθανθούμε την οικονομία που θα κάνει ειδικά για εμάς ο Πνευματικός μας Πατέρας. Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις νηστείες ανά κατηγορία βάση τροφών, ημερολογιακά ανά είδος νηστείας και κατάλυσης, ανά ημέρα εβδομάδος και ανά περίοδο Νηστειών (Χριστούγεννα, Μ.Τεσσαρακοστή κλπ). Κάντε κλικ στην εικόνα.

Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο (ΔΩΡΕΑΝ)

Η επιμέλεια και δημι- ουργία του παρόντος Εκκλησιαστικού Ημερο- λογίου του 2016 έγινε αποκλειστικά από το ιστολόγιό μας και διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ για κατέβασμα σε pdf. Περιλαμβάνονται και οι Νηστείες (με διαφορετικά χρώματα ανά είδος), καθώς και ευρετήριο Αναγνωσμάτων των Κυριακών και Μεγάλων Εορτών. Στην ίδια ενότητα υπάρχει και ημερήσιο Αγιολόγιο ακινήτων εορτών με Bίους Αγίων, διασυνδεδεμένο με εξωτερική πηγή. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ιερές Αγρυπνίες

Η συμμετοχή του Χριστιανού σε νυχτερι- νές αγρυπνίες αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία διότι, οι εκκλησιαστικές Ακολουθίες γίνονται περισσότερο κατανυκτικές, κάτι που βοηθάει την Προσευχή. Στην ενότητα αυτή γίνεται αναμετάδοση από το ιστολόγιο agrypnies.blogspot.gr των νυχτερινών ακολουθιών που πραγματοποιούνται σε ενορίες και μοναστήρια με πληροφορίες, χάρτες, τηλέφωνα Ιερών Ναών κλπ.
Κάντε κλικ στην εικόνα.
ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ DNA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)

Οι Πρόδρομοι του Αντιχρίστου, με τη ΝΕΑ και ΚΡΥΦΗ ακόμη στο ευρύ κοινό, τεχνολογία εγγραφής ψηφιακών δεδομένων στο ανθρώπινο DNA, δοκιμάζουν ήδη το σφράγισμα πάνω στο σώμα κατά την ιριδοσκόπηση, παλαμοσκόπηση και δακτυλοσκόπηση που απαιτείται για τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, που ήδη ξεκίνησε σε μετανάστες, ενώ σχεδιάζουν σύντομα την υποχρεωτική εφαρμογή σε όλους τους Έλληνες.
Το θέμα δεν είναι αν θα γίνει εν αγνοία μας (στην αρχή), είτε εν γνώση μας (στη συνέχεια) - το θέμα είναι οτι ο σοφός Χριστιανός διαβλέπει την ΠΑΓΙΔΑ του διαβόλου και την αποφεύγει με τη Χάρη του Θεού.

O Άγιος Παΐσιος είχε γράψει στο ιδιόχειρο σημείωμά του οτι το σφράγισμα θα γίνει με ακτίνες λέιζερ, που σημαίνει δηλαδή οτι ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ το γνωστό σε όλους ηλεκτρονικό τσιπάκι (που εμφυτεύεται κάτω από το δέρμα), το οποίο είναι πλάνη του διαβόλου προς τους ανθρώπους, ώστε αναμένοντας να δουν το τσιπάκι στο χέρι, ή στο μέτωπο, ως το σφράγισμα, τελικά ο αντίχριστος και οι πρόδρομοί του θα τους σφραγίσουν στο DNA, πάνω στο ανθρώπινο σώμα, με ακτίνες λέιζερ.
(ακολουθεί παρακάτω απόσπασμα από το ιδιόχειρο σημείωμα του Αγ. Παϊσίου)
ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ;
ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ:
Η Ιριδοσκόπηση (η αποτύπωση της ίριδας του ματιού δηλαδή, που είναι μοναδική σε κάθε άνθρωπο), όπως και ή Παλαμοσκόπηση (μοναδική διάταξη των αιμοφόρων αγγείων της παλάμης σε κάθε άνθρωπο) καθώς και η Δακτυλοσκόπηση, θα λειτουργεί για κάθε άνθρωπο ως ένα ηλεκτρονικό αρχείο σαν
USERNAME
Κι επειδή ένα username δεν είναι ασφαλές από μόνο του, διότι αντιγράφεται, γι αυτό χρειάζεται και ένα
PASSWORD
Αυτό λοιπόν το Password θα είναι το Νούμερο που θα χαραχτεί στο DNA, δηλαδή πάνω στον κυτταρικό ιστό, σε ανθρώπινο οστό δηλαδή, ή αλλού, ώστε να γίνεται η επαλήθευση, δηλαδή
USERNAME
(θα είναι το ηλεκτρονικό αρχείο της ιριδοσκόπησης, παλαμοσκόπησης, ή δακτυλοσκόπησης) και
PASSWORD
(το χάραγμα της Αποκάλυψης,
το 1 νούμερο πάνω στο ανθρώπινο DNA)
Στη βάση αυτής της λογικής λειτουργούν και οι σημερινές κάρτες τραπεζών που μας έχουν επιβάλει να έχουμε, δηλαδή η κάρτα λειτουργεί ως το username (το όνομα του χρήστη δηλαδή) ενώ το PIN είναι το Password, ο κωδικός δηλαδή.
Αυτά τα 2 θα γίνονται αυτόματα μελλοντικά μέσω της ιριδοσκόπησης, παλαμοσκόπης ή δακτυλοσκόπησης.

Θα επαληθευτούν όμως τελικά οι Προφητείες οτι δεν θα προλάβουν να φέρουν ως υποχρεωτική τη ΝΕΑ Ηλεκτρονική Ταυτότητα, γιατί θα ξεσπάσει πόλεμος (παγκόσμιος);
Εξαρτάται από τη μετάνοιά μας.
Ξεκίνα και αύξησε τον Πνευματικό σου Αγώνα ΤΩΡΑ.
Μην αμελείς τον τακτικό Εκκλησιασμό κάθε Κυριακή, τη συχνή Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ DNA,
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ - Αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων στο DNA και η νέα Hλεκτρονική Tαυτότητα


Γέροντας Γαβριήλ
ο Αγιορείτης

"Όσοι αρχιερείς, ή πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι αγωνίζονται πυρετωδώς να ενώσουν την Εκκλησία μας με τον Πάπα, ομοιάζουν κατά πάντα και είναι ομοιότροποι με τον Άννα και τον Καϊάφα και εν ημέρα κρίσεως, με τα αρχιερατικά τους διαβήματα, θα κοσμούν τα φρικτότερα και τα κεντρικότερα μέρη της κολάσεως... Είναι ευκολότερο να βαπτίσεις το σατανά παρά να συνετίσεις τον Πάπα."

ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ:
ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ
ΑΚΥΡΩΝΕΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ
 ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΜΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ
 Η ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΛΑΔΗ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ
ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ.

Δεν υπάρχουν όμως "ετερόδοξοι",
είτε ορθόδοξοι θα είναι, είτε αιρετικοί.
Δεν ονομάζουμε Εκκλησία κανέναν άλλον πλην της Μίας Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού - αυτό λέει το Σύμβολο της Πίστεώς μας.
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ
Aποκαλυπτική ενημέρωση (22-2-17) από το Δημοσιογράφο και Θεολόγο (εκδότη της Εφημερίδας "Στύλος της Ορθοδοξίας") κ. Διονύση Μακρή
. Καλεσμένος και ομιλητής ήταν ο αρχιμανδρίτης πατήρ Παύλος Δημητρακόπουλος (Υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς).

ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ, ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ,

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

Oι Έμφυλες ταυτότητες στην Αυστραλία ξεσηκώνουν γονείς.

save_from_safe_schools_01.png
"Σώστε μας από το ασφαλές σχολείο" !
Φαίνεται καθαρά ότι η προσπάθεια επιβολής των απόψεων στην Ελλάδα με τις "έμφυλες ταυτότητες" και το LGBTI lifestyle, έχει κοινό διεθνές κέντρο εκκίνησης με τεράστια χρηματικά ποσά να δίνονται για το σκοπό αυτό διεθνώς. Στην Αυστραλία το όλο project ενδύεται και την προβιά του anti-bullying στο σχολικό περιβάλλον με τον παραπλανητικό τίτλο "Safe School - Aσφαλές Σχολείο" και σχεδιάζεται να εφαρμοστεί από το έτος 2018.
Γονείς ξεσηκώνονται γι΄ αυτήν την αυθαίρετη ιδεολογική επιβολή στις τρυφερές παιδικές συνειδήσεις, διοργανώνοντας ηλεκτρονική εκστρατεία διαμαρτυρίας.
Το μεταφρασμένο κείμενο:
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ,
Ο ορισμός του θεσμού γάμου βρίσκεται σήμερα υπό απειλή.
Με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος ο ορισμός του θεσμού γάμου στην Αυστραλία, έχει διατηρηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή αναλλοίωτος. Εντούτοις, είναι ζωτικής σημασίας να βρισκόμαστε σε αδιάκοπη προσπάθεια και συνεχή επαγρύπνηση.
Σήμερα στις 4.00 μμ θα συνεδριάσει το Φιλελεύθερο Κόμμα για να αποφασίσει για το μέλλον του θεσμού του γάμου. Για αυτό το λόγο ζητώ από εσάς να προσεύχεσθε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και να παρακαλείτε τον Κύριο μας Ιησούν Χριστόν να φωτίσει τους πολιτικούς μας να διατηρήσουν αναλλοίωτο τον ορισμό του θεσμού του γάμου.
Επίσης, είναι επιτακτική ανάγκη να αποστείλετε στους κατά τόπους εκλεγμένους Βουλευτές και Γερουσιαστές σας ηλεκτρονική αλληλογραφία ζητώντας από αυτούς να διατηρήσουν το αυθεντικό νόημα του θεσμού του γάμου. Για το σκοπό αυτό, αντιγράψετε και επικολλήστε τον παρακάτω σύνδεσμο στο φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε και ακολουθείστε τις εντολές.
Υπογράψτε τη σχετική αίτηση για τη διακοπή του προγράμματος Safe Schools.
Επιπλέον, σας προτρέπω να υπογράψετε το «ΣΗΜΕΡΑ», μια αίτηση που ζητά την άμεση απόσυρση του προγράμματος ‘Safe’ Schools από όλα τα σχολεία. Το ‘Safe’ Schools είναι ένα πρόγραμμα που διαφημίζεται ως ένα πρόγραμμα κατά του σχολικού εκφοβισμού που όμως στην πραγματικότητα είναι πρόγραμμα προώθησης της σεξουαλικής και εμφυλικής ποικιλομορφίας. Το πρόγραμμα αυτό αξιώνει από όλα τα παιδιά όχι μόνο να αποδέχονται αλλά και να υιοθετούν τον ΛΟΑΤΚΙ τρόπο ζωής.
Η Κυβέρνηση Daniel Andrews της Βικτόρια, έχει ανακοινώσει ότι θα καταστήσει το πρόγραμμα αυτό υποχρεωτικό για όλα τα σχολεία μέσα στο 2018!
Για αυτό σας παροτρύνω να υπογράψετε την αίτηση «TODAY» ζητώντας την κατάργηση του προγράμματος 'Safe' Schools.