Ορθόδοξο Χριστιανικό Ιστολόγιο
ΔΡΟΜΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
  • Ο Ορθόδοξος Ιερός Ναός (γενικά)
  • Πώς εισερχόμαστε στον Ιερό Ναό
  • Πότε πρέπει να είμαστε όρθιοι στον Ιερό Ναό:
   • στον Εσπερινό
   • στον Όρθρο
   • στη Θεία Λειτουργία
  • Πώς ενεργούμε σε διάφορες περιπτώσεις μέσα στον Ιερό Ναό
   • όταν ο Ιερέας θυμιάζει
   • όταν ο Ιερέας μας παραγγέλλει να κλείνουμε την κεφαλή
   • όταν ο Ιερέας μας ευλογεί
   • όταν προσκυνούμε το Ευαγγέλιο 
  • Βοηθητικά Μέσα Θείας Λατρείας
   • τα Ιερά Άμφια
   • τα Λειτουργικά Σκεύη
   • τα Λειτουργικά Βιβλία Ο Ορθόδοξος Ιερός Ναός (γενικά)
Ο Ορθόδοξος Ιερός Ναός αποτελεί το κέντρο της ενοριακής ζωής, γι αυτό και κατά κανόνα βρίσκεται στο κέντρο της συνοικίας, ή του χωριού και για την ανέγερση του απαιτείται άδεια του Επισκόπου. 
Ο Ιερός Ναός συμβολίζει τον κόσμο ολόκληρο (ορατό και αόρατο) και κάθε τι μέσα σε αυτόν έχει μελετηθεί σχολαστικά και έχει τη δική του χρησιμότητα και σημασία. Το άνω μέρος του Ναού συμβολίζει τον ουρανό και το κάτω τα επί της γης.
Μέσα στο Ιερό Ναό τελείται η αναίμακτη θυσία του Χριστού μας, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.
Το όνομα Εκκλησία σημαίνει συνάθροιση και χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Κύριό μας και τους Αποστόλους.
Ο Ορθόδοξος Ιερός Ναός αποτελείται από τον Πρόναο (ή Νάρθηκα), από τον κυρίως Ναό και από το Άγιο Βήμα (ή Ιερό).
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται μια τυπική κάτοψη ενός Ιερού Ναού με Νάρθηκα.

 Α. Το Άγιο Βήμα

Το Άγιο Βήμα είναι το ιερότερο μέρος του Ναού και εικονίζει τα επουράνια, για αυτό είναι πάντα υπερυψωμένο από τον υπόλοιπο Ναό και διαχωρίζεται από αυτόν με το εικονοστάσιο (ή τέμπλο). Βρίσκεται στην ανατολική πάντα πλευρά, ώστε οι πιστοί προσευχόμενοι να είναι στραμμένοι προς την ανατολή - υπάρχει ανέκαθεν η συσχέτιση της ανατολής με τον Κύριό μας, την πηγή του Φωτός και της Ζωής - κατά την Ανατολή είναι η αρχαία πατρίδα μας o Παράδεισος όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή "Κα φύτευσεν Θες παράδεισον ἐν Ἐδὲμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε" (Γέν. 2,8), αλλά και σε πολλά άλλα Πατερικά κείμενα γίνεται αναφορά στην Ανατολή ως σύμβολο του Θεού. Επίσης στην επάνοδό του ο Χριστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία, για να κρίνει τον κόσμο, θα έλθει από Ανατολών, όπως αναφέρουν οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, γι αυτό και το σώμα των νεκρών στην ταφή βλέπει προς Ανατολάς.

Η είσοδος στο Άγιο Βήμα επιτρέπεται κανονικά μόνο σε Ιερείς και κατ' εξαίρεση σε Μοναχές για να διακονούν (15ος Κανών Νικολάου Κων/πόλεως). Βάση επίσης και του 69ου Κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου ούτε άνδρες, ούτε γυναίκες πρέπει να εισέρχονται στο Άγιο Βήμα. Ο κανόνας αυτός εθεωρείτο τόσο ιερός, ώστε τον σέβονταν ακόμη και Αυτοκράτορες.
Αυτό που συμβαίνει βέβαια σήμερα είναι η κατ' εξαίρεση είσοδος ανδρών στο Άγιο Βήμα, σε περιπτώσεις εκτέλεσης συγκεκριμένων διακονημάτων (βοηθητικών εργασιών) προς τους Ιερείς, και σε ειδικές περιπτώσεις (κατόπιν ειδικής ευλογίας) ενδέχεται να επιτραπεί η είσοδος σε συγκεκριμένη γυναίκα για συγκεκριμένα διακονήματα επίσης και μόνο.
Πάντως γενικά οφείλουμε να τηρούμε ευλαβικά τον Ιερό αυτό Κανόνα που αναφέρθηκε προηγουμένως (ακόμη και οι άνδρες) για δική μας κυρίως ωφέλεια και να μην εισερχόμαστε μέσα στο Άγιο Βήμα, χωρίς να το παρεξηγούμε.
Επίσης, ακόμη και εάν μας επιτραπεί η είσοδος μέσα στο Άγιο Βήμα, ποτέ δεν πρέπει να διαβούμε έμπροσθεν της Αγίας Τράπεζας στο χώρο μέχρι και την Ωραία Πύλη στο κέντρο του Τέμπλου, στον οποίο μόνο οι Ιερείς επιτρέπεται να διαβαίνουν. Έτσι αν πρέπει να διαβούμε κατά μήκος το Ιερό, αυτό θα πρέπει να γίνεται πάντα όπισθεν της Αγίας Τράπεζας και φυσικά πάντα με την απαιτούμενη ευλάβεια.

Μέσα στο Άγιο Βήμα βρίσκονται:

- Η Αγία Τράπεζα (στο κέντρο) που συμβολίζει το θρόνο του Θεού, αλλά και τον τάφο του Κυρίου μας, ο οποίος ως Θεός αναπαύεται στο θρόνο Του και ως άνθρωπος θυσιάζεται υπέρ της σωτηρίας του κόσμου.
Η Αγία Τράπεζα έχει ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήμα και στηρίζεται σε μια κεντρική κολώνα που συμβολίζει το Χριστό, είτε σε τέσσερις οι οποίες συμβολίζουν τους τέσσερις Ευαγγελιστές (Απ. Ματθαίος, Απ. Μάρκος, Απ. Λουκάς και Απ. Ιωάννης) επί των οποίων εδράζεται η Χριστιανική πίστη. Κατά τα εγκαίνια του Ναού τοποθετούνται στο κέντρο της Αγίας Τράπεζας Άγια Λείψανα.
Η Αγία Τράπεζα είναι καλλυμένη με ειδικά καλλύματα και πάνω σε αυτήν γίνεται κατά τη διάρκεια του 24ώρου μία μόνο Θεία Λειτουργία, γιατι ο Χριστός θυσιάστηκε μία μόνο φορά για τη σωτηρία των ανθρώπων και όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης "...δια να μη διπλασιάζεται ο μοναδικός θάνατος του Χριστού..."
Όταν πρέπει να τελεστεί και δεύτερη Θεία Λειτουργία στον ίδιο Ναό (π.χ. σε αγρυπνία, η διπλή πρωινή Θεία Λειτουργία), τότε είτε αυτή τελείται σε κάποιο από τα παρεκκλήσια του Ναού (εάν υπάρχουν), είτε τοποθετείται πρόσθετη τράπεζα μπρος από την Αγία Τράπεζα και τελείται σε μία από αυτές, αλλά με διαφορετικό Αντιμήνσιο κάθε φορά και άλλον Ιερέα, όπως τελείται και στην ύπαιθρο ή μέσα σε στρατόπεδα. Ο Ιερέας επίσης επιτρέπεται μόνο μία φορά να τελεί τη μία θυσία την ίδια ημέρα.

Το Αντιμήνσιο, το οποίο βρίσκεται πάνω στην Αγία τράπεζα, είναι ύφασμα λινό ή μεταξωτό περίτεχνα διακοσμημένο συνήθως με την ταφή του Κυρίου μας, ή με τον Τίμιο Σταυρό, ή το Άγιο Ποτήριο και στις τέσσερις άκρες του πρέπει να φέρει ραμμένα σε ειδικά θυλάκια Άγια Λείψανα και μάλιστα Μαρτύρων, όπως κατά την αρχική περίοδο του Χριστιανισμού η αναίμακτος θυσία ετελείτο πάνω σε τάφους Μαρτύρων, επειδή επότιζαν με το αίμα τους, όπως ο Κύριος, την Εκκλησία.
Το Αντιμήνσιο είναι φορητή Αγία Τράπεζα και η ονομασία του προέρχεται από τις λέξεις "Άντί" και "Μένσα" λατινική λέξη της Τράπεζας, δηλαδή "Αντιτράπεζα" και επινοήθηκε πριν πολλούς αιώνες για να τελείται πάνω σε αυτό η Θεία Λειτουργία σε χώρους εκτός των Ιερών Ναών όταν υπήρχε ανάγκη.
Το Αντιμήνσιο παραμένει πάντοτε πάνω στην Αγία Τράπεζα και επ΄αυτού τοποθετείται το Ιερό Ευαγγέλιο. Απλώνεται πριν να αρχίσει ο Χερουβικός Ύμνος και μετά τη Μεγάλη Είσοδο εναποτίθενται πάνω του τα Τίμια Δώρα. Μετά τη Θεία Λειτουργία αναδιπλώνεται, αφού απομακρυνθεί προσεκτικά από αυτό κάθε ίχνος μαργαρίτη  που βρίσκεται πάνω του (από τον άρτο που έγινε Σώμα Κυρίου).
Επίσης πάνω στην Αγία Τράπεζα υπάρχει πάντοτε το Ευαγγέλιο, ο Σταυρός ευλογίας, λαμπάδες και κανδήλες και το Αρτοφόριο, όπου διατηρείται το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου μας για την κοινωνία των πιστών σε έκτακτες περιπτώσεις (ασθενών κλπ).

Πάνω στην Αγία Τράπεζα τελείται σε κάθε Θεία Λειτουργία πραγματική θυσία του Κυρίου μας. Να σημειωθεί εδώ οτι οι περισσότεροι των αιρετικών δεν δέχονται οτι επί της Αγίας Τράπεζας τελείται θυσία και οτι η Αγία τράπεζα είναι θυσιαστήριο, αλλά θεωρούν οτι η Θεία Κοινωνία είναι απλή αναπαράσταση της σταυρικής θυσίας και οτι η τελετή του Μυστικού Δείπνου είναι απλή ανάμνηση του πάθους του Χριστού.
Ή Ορθόδοξη Εκκλησία μας πιστεύει οτι η επί του σταυρού θυσία του Χριστού είναι μεν η πρωτότυπος, αλλά και όλες οι άλλες θυσίες δεν είναι εκ νέου εκτυπώσεις, αλλά ανατυπώσεις της μιας πρωτοτύπου (όπως γίνεται και όταν τυπώνεται ένα βιβλίο στην πρωτότυπη έκδοση και κατόπιν ανατυπώνεται χωρίς όμως να διαφέρει κάθε φορά από το πρωτότυπο).
Ο Χριστός ανέφερε ευλογώντας τον άρτον "Τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα, τὸ ὑπὲρ ἡμῶν κλώμενον." Η λέξη "κλώμενον" (ως μετοχή ενεργού ενεστώτα) σημαίνει οτι θα ενεργείται συνεχώς.
Λέγοντας επίσης "Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν" δε σημαίνει να γίνεται εικονικά και συμβολικά, αλλά πραγματικά, διαβεβαιώνοντας οτι εντός του ποτηρίου είναι το αίμα Του πραγματικά και όχι συμβολικά. Εξάλλου και η λέξη "ἐκχυνόμενον" δηλώνει οτι πρόκειται για πραγματικό αίμα και πραγματική θυσία.
Αυτή η πραγματική θυσία λοιπόν τελείται κάθε φορά πάνω στην Αγία Τράπεζα κατά τη Θεία Λειτουργία. Και αυτό γίνεται από την αγάπη του Κυρίου μας προς εμάς, "εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον" γι αυτό κι εμείς, αφού συμβουλευθούμε τον Πνευματικό μας, πρέπει να φροντίζουμε (κατόπιν των υποδείξεών του) ώστε να συμμετέχουμε τακτικά στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το Υπέρτατο Δώρο του Θεού στον άνθρωπο.

- Πίσω από την Αγία Τράπεζα υπάρχουν τα Εξαπτέρυγα, λάβαρα με παραστάσεις ακτινοβολούντων αγγέλων, τα οποία συμβολίζουν το Αγγελικό Τάγμα των εξαπτερύγων Αγγέλων, το οποίο παραστέκεται τιμητικά στο Θεό. 

- Επίσης πίσω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει το Σύνθρονο, όπου παριστάνει την επουράνιο καθέδρα του Κυρίου μας, όπου σε ορισμένους ναούς διατηρείται κατά την αρχαία παράδοση, αλλά όταν αναπτύχθηκε το τέμπλο έπεσε σε αχρηστία και μεταφέρθηκε στον κυρίως Ναό, απέναντι από το θρόνο του Αυτοκράτορα, το Δεσποτικό θρόνο.

- Αριστερά μέσα στο Άγιο Βήμα υπάρχει η Αγία Πρόθεση σε κόγχη και συμβολίζει το σπήλαιο της Γέννησης του Χριστού. Εκεί, πριν την τέλεση της Θείας Λειτουργίας τελείται η ακολουθία της Αγίας Προσκομιδής, όπου προσφέρονται και προετοιμάζονται τα Τίμια Δώρα και ο Ιερέας μνημονεύει τα ονόματα των προσφερομένων. 

- Δίπλα στην Αγία Πρόθεση υπάρχει ο Νιπτήρας για να πλένουν τα χέρια τους οι Ιερείς και για να χύνεται εκεί ό,τι ιερό και αγιασμένο υπάρχει που δεν επιτρέπεται να ριφθεί αλλού (π.χ. αγιασμένο νερό Βαπτίσματος κλπ) γι αυτό και κάτω από το νιπτήρα υπάρχει το Χωνευτήριο.

- Μέσα στο Άγιο Βήμα επίσης υπάρχει το Σκευοφυλάκιο, όπου φυλάσσονται όλα τα Ιερά Σκεύη και αντικείμενα.


Το Άγιο Βήμα διαχωρίζεται από τον Κυρίως Ναό με το Εικονοστάσιο, ή Τέμπλο, το οποίο έχει συνήθως τρεις πύλες (μία για κάθε κλίτος του ναού). Η κεντρική ονομάζεται Ωραία Πύλη (λόγω της καλλιτεχνικής κατασκευής και των περίφημων διακοσμήσεων στο Ναό της Αγίας Σοφίας) και επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο στους Λειτουργούς. Συνήθως στο κάτω μέρος της υπάρχει δίφυλλη ξυλόγλυπτη πόρτα και στο επάνω μέρος κινητή κουρτίνα, η οποία λέγεται Καταπέτασμα. 
Δεξιά της Ωραίας Πύλης εικονίζεται ο Χριστός και αμέσως μετά ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Αριστερά της Ωραίας Πύλης εικονίζεται η Παναγία και αμέσως μετά ο Άγιος του Ναού (σημείωση: στο Άγιον Όρος δεν τηρείται η σειρά αυτή).
Στις πλαϊνές πύλες του Τέμπλου εικονίζονται οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ.

Αριστερά και δεξιά στο Άγιο Βήμα, ενδέχεται να υπάρχουν και κλίτη - παρεκκλήσια αφιερωμένα σε διάφορους Αγίους, για τα οποία θα υπάρχουν και διαφορετικές επιπρόσθετες της κεντρικής Αγίες Τράπεζες και διαφορετικές Πύλες. Τα κλίτη αυτά εορτάζουν την ημέρα εορτασμού του Αγίου στα οποία είναι αφιερωμένα.

 Β. Ο κυρίως Ναός

Ο κυρίως Ναός είναι ο χώρος των πιστών, όπου παρακολουθούν και συμμετέχουν στις Ιερές Ακολουθίες.

 Γ. Ο Πρόναος (ή Νάρθηκας)

Είναι το πρώτο τμήμα της οικοδομής του Ναού στη δυτική του πλευρά και συνήθως είναι ένας επιμήκης στενόμακρος χώρος από τη μία ως την άλλη άκρη του Ναού, ο οποίος επικοινωνεί με τον κυρίως Ναό με τρεις θύρες, η μεσαία εκ των οποίων ονομάζεται Βασιλική. Σήμερα πολλοί ναοί δεν έχουν Νάρθηκα, αλλά στους πρώτους αιώνες της Χριστιανικής περιόδου, όσοι επιθυμούσαν να γίνουν Χριστιανοί κατηχούνταν στο Νάρθηκα και παρακολουθούσαν από το χώρο αυτό  τη Λειτουργία του Λόγου και όταν ο Ιερέας έλεγε το "...οι κατηχούμενοι προέλθετε..." τότε αποχωρούσαν, προκειμένου να αρχίσει η Λειτουργία του Μυστηρίου.
Σήμερα στο χώρο του Νάρθηκα υπάρχουν τα Προσκυνητάρια.
Στα μοναστήρια ο Νάρθηκας ονομάζεται Λιτή. Στο χώρο αυτό τελούνται ακολουθίες όπως το Μεσονυκτικό, οι Ώρες, το Απόδειπνο και οι Νεκρώσιμες Ακολουθίες των Μοναχών.

...συνεχίζεται

_____________________________________________________________________________
Επιμέλεια κειμένου: Ορθόδοξο Χριστιανικό Ιστολόγιο Δρόμος Ορθοδοξίας
Βοηθητικές πηγές - Βιβλιογραφία: εδώ
 
Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΙΡΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
Όλοι δίνουμε Ομολογία και θα δώσουμε εν ημέρα κρίσεως για το τι πράττουμε σήμερα.
Οικουμενισμός
Γρηγορείτε, Μετανοείτε, Προσεύχεσθε

Οικουμενισμός και συμπροσευχές με αιρετικούς
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ - ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

Προσευχητάριο (ΔΩΡΕΑΝ)

Στον Πνευματικό μας αγώνα το κυριότερο είναι η καθημερινή μας διαρκής Προσευχή.
Στο ιστολόγιό μας επιμεληθήκαμε το παρόν Προσευχητάριο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι εξής προσευχές:
Πρωϊνή Προσευχή, Προσευχή φαγητού, Βραδυνή Προσευχή (Απόδειπνο και Χαιρετισμοί Παναγίας), Προσευχή της Θείας Μετάληψης, Παράκληση προς την Παναγία
ΔΩΡΕΑΝ
για κατέβασμα σε pdf.
Κάντε κλικ στην εικόνα.

Αγία Γραφή

Η Αγία Γραφή είναι το κορυφαίο βιβλίο που οφείλει να μελετάει κάθε Χριστιανός, πριν από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο και μάλιστα διαρκώς, διότι απλά είναι ο Λόγος του ίδιου του Θεού. Η μελέτη ειδικά της Καινής Διαθήκης, μέσα και από ερμηνείες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, είναι μια διαδικασία επαναλαμβανόμενη στη ζωή του Χριστιανού, όπως επαναλαμβάνονται και τα αναγνώσματα στις Ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Αγιολόγιο Έτους

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι πιο δημοφιλέστεροι Άγιοι της Εκκλησίας μας, συμπεριλαμβανομένων των Αγίων Αρχαγγέλων, αλλά και άλλων Αγίων που δεν είναι τόσο ευρέως γνωστοί, ταξινομημένοι ανά χρονολογική σειρά εορτής ανά μήνα, καθώς και ανά αλφαβητική σειρά ονομασίας.
Για κάθε Άγιο υπάρχει η σχετική εκκλησιαστική εικόνα και σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται σύντομα και ο βίος τους. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Άλλα βιβλία για μελέτη

Αν βρισκόμαστε στην αρχή του πνευματικού μας αγώνα, καλό είναι η επιλογή των βιβλίων που θα διαβάσουμε να γίνει πρώτα από τον Πνευματικό μας Πατέρα. Όμως ποτέ δεν γνωρίζουμε το σχέδιο του Θεού και το πώς Εκείνος θα ζεστάνει την καρδιά μας για να τον πλησιάσουμε περισσότερο. Στην ενότητα αυτή υπάρχουν διάφορες πηγές όπου μπορεί κάποιος να αναζητήσει χριστιανικά βιβλία για να διαβάσει απευθείας στο διαδίκτυο, αλλά και αλλού. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ομιλίες - Κηρύγματα

O Κύριός μας Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε τον προφορικό Του Λόγο για να διδάξει το Ευαγγέλιο στον κόσμο.
Πέραν λοιπόν της μελέτης των συγγραμάτων, είναι πολύ μεταδοτικό να ακούμε και πνευματικές ομιλίες ανθρώπων, είτε κληρικών, είτε καταξιωμένων Θεολόγων. Στην ενότητα αυτή υπάρχουν ενδεικτικές ιστοσελίδες για απευθείας ακρόαση, ή και κατέβασμα ηχητικών αρχείων ορθόδοξων ομιλιών.
Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ωφέλιμες ταινίες

Στην ενότητα αυτή έχουμε κάνει μια πολύ περιορισμένη επιλογή ωφέλιμων ταινιών-βίντεο, ως έναν πρώτο προβληματισμό για κάποια θέματα που σχετίζονται με την ορθόδοξη πνευματική ζωή, όπως η πίστη, η προσευχή, η ταπείνωση κλπ, αλλά και αφηγηματικές ταινίες με κατανυκτικό περιεχόμενο.
Οι περισσότερες από τις ταινίες είναι μικρού μήκους, με πολύ καλή σκηνοθεσία και παρακολουθούνται ευχάριστα. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ιερές Μητροπόλεις

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των Ιερών Μητροπόλεων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Οι Μητροπόλεις είναι ταξινομημένες σε αναλυτικό κατάλογο με παραπομπές στις ιστοσελίδες αυτών (όπου υπάρχουν), σε ψηφιακά αρχεία ομιλιών και κηρυγμάτων, ηλεκτρονικά εκκλησιαστικά περιοδικά, καθώς και ραδιοφωνικούς και άλλους σταθμούς, για όσες μητροπόλεις διαθέτουν.
Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ιερές Μονές

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν σύνδεσμοι για πρόσβαση σε ιστοσελίδες με Ιερές Μονές (Μοναστήρια).
Κάντε κλικ στην εικόνα.

Νηστείες Έτους

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε επακριβώς τις Νηστείες που έχει ορίσει η Εκκλησία μας καθόλο το έτος, εδώ και αιώνες, για να διαισθανθούμε την οικονομία που θα κάνει ειδικά για εμάς ο Πνευματικός μας Πατέρας. Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις νηστείες ανά κατηγορία βάση τροφών, ημερολογιακά ανά είδος νηστείας και κατάλυσης, ανά ημέρα εβδομάδος και ανά περίοδο Νηστειών (Χριστούγεννα, Μ.Τεσσαρακοστή κλπ). Κάντε κλικ στην εικόνα.

Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο (ΔΩΡΕΑΝ)

Η επιμέλεια και δημι- ουργία του παρόντος Εκκλησιαστικού Ημερο- λογίου του 2016 έγινε αποκλειστικά από το ιστολόγιό μας και διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ για κατέβασμα σε pdf. Περιλαμβάνονται και οι Νηστείες (με διαφορετικά χρώματα ανά είδος), καθώς και ευρετήριο Αναγνωσμάτων των Κυριακών και Μεγάλων Εορτών. Στην ίδια ενότητα υπάρχει και ημερήσιο Αγιολόγιο ακινήτων εορτών με Bίους Αγίων, διασυνδεδεμένο με εξωτερική πηγή. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ιερές Αγρυπνίες

Η συμμετοχή του Χριστιανού σε νυχτερι- νές αγρυπνίες αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία διότι, οι εκκλησιαστικές Ακολουθίες γίνονται περισσότερο κατανυκτικές, κάτι που βοηθάει την Προσευχή. Στην ενότητα αυτή γίνεται αναμετάδοση από το ιστολόγιο agrypnies.blogspot.gr των νυχτερινών ακολουθιών που πραγματοποιούνται σε ενορίες και μοναστήρια με πληροφορίες, χάρτες, τηλέφωνα Ιερών Ναών κλπ.
Κάντε κλικ στην εικόνα.
ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ DNA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)

Οι Πρόδρομοι του Αντιχρίστου, με τη ΝΕΑ και ΚΡΥΦΗ ακόμη στο ευρύ κοινό, τεχνολογία εγγραφής ψηφιακών δεδομένων στο ανθρώπινο DNA, δοκιμάζουν ήδη το σφράγισμα πάνω στο σώμα κατά την ιριδοσκόπηση, παλαμοσκόπηση και δακτυλοσκόπηση που απαιτείται για τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, που ήδη ξεκίνησε σε μετανάστες, ενώ σχεδιάζουν σύντομα την υποχρεωτική εφαρμογή σε όλους τους Έλληνες.
Το θέμα δεν είναι αν θα γίνει εν αγνοία μας (στην αρχή), είτε εν γνώση μας (στη συνέχεια) - το θέμα είναι οτι ο σοφός Χριστιανός διαβλέπει την ΠΑΓΙΔΑ του διαβόλου και την αποφεύγει με τη Χάρη του Θεού.

O Άγιος Παΐσιος είχε γράψει στο ιδιόχειρο σημείωμά του οτι το σφράγισμα θα γίνει με ακτίνες λέιζερ, που σημαίνει δηλαδή οτι ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ το γνωστό σε όλους ηλεκτρονικό τσιπάκι (που εμφυτεύεται κάτω από το δέρμα), το οποίο είναι πλάνη του διαβόλου προς τους ανθρώπους, ώστε αναμένοντας να δουν το τσιπάκι στο χέρι, ή στο μέτωπο, ως το σφράγισμα, τελικά ο αντίχριστος και οι πρόδρομοί του θα τους σφραγίσουν στο DNA, πάνω στο ανθρώπινο σώμα, με ακτίνες λέιζερ.
(ακολουθεί παρακάτω απόσπασμα από το ιδιόχειρο σημείωμα του Αγ. Παϊσίου)
ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ;
ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ:
Η Ιριδοσκόπηση (η αποτύπωση της ίριδας του ματιού δηλαδή, που είναι μοναδική σε κάθε άνθρωπο), όπως και ή Παλαμοσκόπηση (μοναδική διάταξη των αιμοφόρων αγγείων της παλάμης σε κάθε άνθρωπο) καθώς και η Δακτυλοσκόπηση, θα λειτουργεί για κάθε άνθρωπο ως ένα ηλεκτρονικό αρχείο σαν
USERNAME
Κι επειδή ένα username δεν είναι ασφαλές από μόνο του, διότι αντιγράφεται, γι αυτό χρειάζεται και ένα
PASSWORD
Αυτό λοιπόν το Password θα είναι το Νούμερο που θα χαραχτεί στο DNA, δηλαδή πάνω στον κυτταρικό ιστό, σε ανθρώπινο οστό δηλαδή, ή αλλού, ώστε να γίνεται η επαλήθευση, δηλαδή
USERNAME
(θα είναι το ηλεκτρονικό αρχείο της ιριδοσκόπησης, παλαμοσκόπησης, ή δακτυλοσκόπησης) και
PASSWORD
(το χάραγμα της Αποκάλυψης,
το 1 νούμερο πάνω στο ανθρώπινο DNA)
Στη βάση αυτής της λογικής λειτουργούν και οι σημερινές κάρτες τραπεζών που μας έχουν επιβάλει να έχουμε, δηλαδή η κάρτα λειτουργεί ως το username (το όνομα του χρήστη δηλαδή) ενώ το PIN είναι το Password, ο κωδικός δηλαδή.
Αυτά τα 2 θα γίνονται αυτόματα μελλοντικά μέσω της ιριδοσκόπησης, παλαμοσκόπης ή δακτυλοσκόπησης.

Θα επαληθευτούν όμως τελικά οι Προφητείες οτι δεν θα προλάβουν να φέρουν ως υποχρεωτική τη ΝΕΑ Ηλεκτρονική Ταυτότητα, γιατί θα ξεσπάσει πόλεμος (παγκόσμιος);
Εξαρτάται από τη μετάνοιά μας.
Ξεκίνα και αύξησε τον Πνευματικό σου Αγώνα ΤΩΡΑ.
Μην αμελείς τον τακτικό Εκκλησιασμό κάθε Κυριακή, τη συχνή Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ DNA,
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ - Αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων στο DNA και η νέα Hλεκτρονική Tαυτότητα


Γέροντας Γαβριήλ
ο Αγιορείτης

"Όσοι αρχιερείς, ή πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι αγωνίζονται πυρετωδώς να ενώσουν την Εκκλησία μας με τον Πάπα, ομοιάζουν κατά πάντα και είναι ομοιότροποι με τον Άννα και τον Καϊάφα και εν ημέρα κρίσεως, με τα αρχιερατικά τους διαβήματα, θα κοσμούν τα φρικτότερα και τα κεντρικότερα μέρη της κολάσεως... Είναι ευκολότερο να βαπτίσεις το σατανά παρά να συνετίσεις τον Πάπα."

ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ:
ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ
ΑΚΥΡΩΝΕΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ
 ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΜΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ
 Η ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΛΑΔΗ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ
ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ.

Δεν υπάρχουν όμως "ετερόδοξοι",
είτε ορθόδοξοι θα είναι, είτε αιρετικοί.
Δεν ονομάζουμε Εκκλησία κανέναν άλλον πλην της Μίας Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού - αυτό λέει το Σύμβολο της Πίστεώς μας.
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ
Aποκαλυπτική ενημέρωση (22-2-17) από το Δημοσιογράφο και Θεολόγο (εκδότη της Εφημερίδας "Στύλος της Ορθοδοξίας") κ. Διονύση Μακρή
. Καλεσμένος και ομιλητής ήταν ο αρχιμανδρίτης πατήρ Παύλος Δημητρακόπουλος (Υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς).

ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ, ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ,

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

Oι Έμφυλες ταυτότητες στην Αυστραλία ξεσηκώνουν γονείς.

save_from_safe_schools_01.png
"Σώστε μας από το ασφαλές σχολείο" !
Φαίνεται καθαρά ότι η προσπάθεια επιβολής των απόψεων στην Ελλάδα με τις "έμφυλες ταυτότητες" και το LGBTI lifestyle, έχει κοινό διεθνές κέντρο εκκίνησης με τεράστια χρηματικά ποσά να δίνονται για το σκοπό αυτό διεθνώς. Στην Αυστραλία το όλο project ενδύεται και την προβιά του anti-bullying στο σχολικό περιβάλλον με τον παραπλανητικό τίτλο "Safe School - Aσφαλές Σχολείο" και σχεδιάζεται να εφαρμοστεί από το έτος 2018.
Γονείς ξεσηκώνονται γι΄ αυτήν την αυθαίρετη ιδεολογική επιβολή στις τρυφερές παιδικές συνειδήσεις, διοργανώνοντας ηλεκτρονική εκστρατεία διαμαρτυρίας.
Το μεταφρασμένο κείμενο:
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ,
Ο ορισμός του θεσμού γάμου βρίσκεται σήμερα υπό απειλή.
Με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος ο ορισμός του θεσμού γάμου στην Αυστραλία, έχει διατηρηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή αναλλοίωτος. Εντούτοις, είναι ζωτικής σημασίας να βρισκόμαστε σε αδιάκοπη προσπάθεια και συνεχή επαγρύπνηση.
Σήμερα στις 4.00 μμ θα συνεδριάσει το Φιλελεύθερο Κόμμα για να αποφασίσει για το μέλλον του θεσμού του γάμου. Για αυτό το λόγο ζητώ από εσάς να προσεύχεσθε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και να παρακαλείτε τον Κύριο μας Ιησούν Χριστόν να φωτίσει τους πολιτικούς μας να διατηρήσουν αναλλοίωτο τον ορισμό του θεσμού του γάμου.
Επίσης, είναι επιτακτική ανάγκη να αποστείλετε στους κατά τόπους εκλεγμένους Βουλευτές και Γερουσιαστές σας ηλεκτρονική αλληλογραφία ζητώντας από αυτούς να διατηρήσουν το αυθεντικό νόημα του θεσμού του γάμου. Για το σκοπό αυτό, αντιγράψετε και επικολλήστε τον παρακάτω σύνδεσμο στο φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε και ακολουθείστε τις εντολές.
Υπογράψτε τη σχετική αίτηση για τη διακοπή του προγράμματος Safe Schools.
Επιπλέον, σας προτρέπω να υπογράψετε το «ΣΗΜΕΡΑ», μια αίτηση που ζητά την άμεση απόσυρση του προγράμματος ‘Safe’ Schools από όλα τα σχολεία. Το ‘Safe’ Schools είναι ένα πρόγραμμα που διαφημίζεται ως ένα πρόγραμμα κατά του σχολικού εκφοβισμού που όμως στην πραγματικότητα είναι πρόγραμμα προώθησης της σεξουαλικής και εμφυλικής ποικιλομορφίας. Το πρόγραμμα αυτό αξιώνει από όλα τα παιδιά όχι μόνο να αποδέχονται αλλά και να υιοθετούν τον ΛΟΑΤΚΙ τρόπο ζωής.
Η Κυβέρνηση Daniel Andrews της Βικτόρια, έχει ανακοινώσει ότι θα καταστήσει το πρόγραμμα αυτό υποχρεωτικό για όλα τα σχολεία μέσα στο 2018!
Για αυτό σας παροτρύνω να υπογράψετε την αίτηση «TODAY» ζητώντας την κατάργηση του προγράμματος 'Safe' Schools.